(691) Zapytanie w sprawie uzgodnień z WZDW w zakresie projektowanego odcinka przebudowy DW 431 Mosina-Rogalinek (most).

Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 192 KB)