(675) Zapytanie w sprawie projektu budowy sali gimnastycznej w Krosinku wraz z zapleczem dydaktycznym

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 116 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 48 KB)