(664) Zapytanie w sprawie bezpieczeństwa przy węźle przesiadkowym.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 133 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 37 KB)