(663) Zapytanie w sprawie przekazania kopii opracowanych koncepcji.

Udzielona odpowiedź

Załącznik nr 1(PDF, 579 KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 156 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 35 KB)