Dominik Michalak (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego z dniem 5 lutego 2023 r.)