Czesław Tomczak (objęcie mandatu radnego z dniem 28 marca 2019 r., wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 27 września 2021 r.)