(705) Zapytanie w sprawie projektu budowy ul. Lipowej i Kasztanowej w Daszewicach.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 110 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 64 KB)