(687) Zapytanie w sprawie projektu budowy ul. Dolnej w Daszewicach.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 115 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 34 KB)