do 31.05.2022 r.

(135) Interpelacja w sprawie zakupu i montażu tablic z radarowym czujnikiem prędkości na ul. Poznańskiej w Daszewicach, część gminna i powiatowa.pdf

        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf