Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(648) Wniosek w sprawie naprawy włazu studni kanalizacyjnej przy budynku wielofunkcyjnym w Pecnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(746) Wniosek w sprawie usunięcia zieleni wrastającej w ul. Łąkową w Pecnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(760) Zapytanie w sprawie przeznaczenia terenu gminnego w Pecnej na budowę boiska piłkarskiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(855) Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń socjalnych OSP Pecna.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(856) Wniosek w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Głównej w Pecnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(874) Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1098) Wniosek w sprawie zaprojektowania i wykonania oświetlenia boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie szkoły w Pecnej przy ul. Szkolnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1099) Wniosek w sprawie zapewnienia środków finansowych na zakup AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) na potrzeby OSP Pecna.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf