Zbigniew Grygier

Klub radnych:
Klub Praworządna Gmina

Funkcja:
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Członek Komisji:
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
Komisja Rewizyjna

Okręg wyborczy nr 4:
Rogalinek, Sasinowo

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(29) Zapytanie w sprawie działki nr 175 w Sasinowie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(370) Wniosek w sprawie zasypania tłuczniem i wyrównania zadolenia w ul. Podgórnej w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(371) Wniosek w sprawie zwrócenia się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze nr 431 w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(389) Wniosek w sprawie oznakowania słupa energetycznego znajdującego się na granicy jezdni drogi powiatowej w Sasinowie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       -
druga udzielona odpowiedź.pdf
(446) Wniosek w sprawie ustawienia znaku informującego o zabytkowym kościele w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(447) Wniosek w sprawie zwrócenia się do Zarządu Dróg Powiatowych o wycięcie krzewów rosnących przy drodze pomiędzy Sasinowem a Wiórkiem.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       -
druga udzielona odpowiedź.pdf
(451) Wniosek w sprawie ustawienia kosza na śmieci na parkingu przy cmentarzu w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(550) Wniosek w sprawie zamontowania nowej lampy na istniejącym słupie na placu zabaw w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(581) Wniosek w sprawie utworzenia subkonta celem zebrania środków dla rodziny z Rogalinka poszkodowanej w pożarze domu.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(671) Wniosek w sprawie udzielenia informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na ul. Sikorskiego w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(772) Wniosek w sprawie przebudowy budynku szkoły w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(818) Wniosek w sprawie wyrównania tłuczniem zadoleń na ul. Leśnej w Sasinowie.pdf
       -
udzielona odpowiedź.pdf
(852) Wniosek w sprawie zamontowania na trzech lampach wysięgników dwuramiennych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(895) Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.pdf
(1013) Wniosek w sprawie przeznaczenia działek gminnych przy ul. Kostrzewskiego w Rogalinku na parking przyszkolny.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1136) Wniosek w sprawie odwodnienia w obrębie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rogalinku.pdfOświadczenia majątkowe:
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf