Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

Wnioski Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 4 w Mosinie:
Wniosek w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy placu zabaw przy ul. Nałkowskiej w Mosinie.pdf
Wniosek w sprawie nasadzenia drzew na ul. Marcinkowskiego w Mosinie.pdf
Wniosek w sprawie wyznaczenia patroli Policji w rejonie Zespołu Szkół, przy ul. Topolowej 2 w Mosinie.pdf

Wniosek w sprawie wyznaczenia patroli Straży Miejskiej w rejonie Zespołu Szkół, przy ul. Topolowej 2 w Mosinie.pdf
Wniosek w sprawie oznakowania ul. Sowińskiego w Mosinie.pdf
Wniosek w sprawie wymiany nawierzchni asfaltowej na ul. Czereśniowej i ul. Gruszkowej w Mosinie.pdf
Wniosek w sprawie wyrównania i zasypania zadoleń na ul. Żeromskiego, ul. Boy-Żeleńskiego, ul. Marcinkowskiego i ul. Wiosny Ludów.pdf

Wnioski radnego:
(304) Wniosek w sprawie wypompowania wody ze wskazanych ulic na terenie Mosiny.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(325) Wniosek w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Topolowej i Czarneckiego oraz przebudowy skweru zieleni znajdującego się przy tym skrzyżowaniu.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(361) Wniosek w sprawie usunięcia pni drzew przy ul. Targowej oraz złamanego drzewa przy ul. Czarnieckiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(372) Wniosek w sprawie nasadzenia drzew w ciągu ul. Marcinkowskiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(373) Wniosek w sprawie wymiany ławek na placu zabaw przy ul. Zofii Nałkowskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(421) Wniosek w sprawie uzupełnienia zadoleń wokół urządzeń na placu zabaw przy ul. Skrajnej i ul. Nałkowskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(422) Wniosek w sprawie zabezpieczenia studzienki, zamontowania słupków oraz dosadzenia roślinności na skwerze znajdującym się przy ul. Topolowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(423) Wniosek w sprawie remontu przejścia podziemnego przy ul. Sowinieckiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(439) Wniosek w sprawie renowacji pomnika znajdującego sie na pl. 20 Października.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(440) Wniosek w sprawie wymiany krawężnika, na narożniku ul. Skrajnej i ul. Topolowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(445) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Łąkowej w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(520) Wniosek w sprawie zbadania kondycji drzew rosnących przy ul. Marcinkowskiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(521) Wniosek w sprawie usunięcia pni drzewa, usunięcia pędów akacji oraz posprzątania pobocza ul. Targowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(568) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Marii Dąbrowskiej w Mosinie oraz zabezpieczenia studzienek.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(569) Wniosek w sprawie przebudowy zatoki autobusowej przy Zespole Szkół w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(615) Wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Skrajnej i ul. Gruszkowej w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(639) Wniosek w sprawie likwidacji słupków znajdujących się na ul. Gałczyńskiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(644) Wniosek w sprawie sfinansowania przez OPS w Mosinie podwieczorka dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(645) Wniosek w sprawie wyrównania i zasypania tłuczniem zadoleń na terenie Osiedla nr 4 "Za Barwą".pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(646) Wniosek w sprawie przedstawienia wykazu ulic na Osiedlu nr 4 "Za Barwą", które posiadają kanalizację deszczową.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(647) Wniosek w sprawie usunięcia śmieci z pobocza ul. Gałczyńskiego i ul. Sowinieckiej oraz wymiany słupka na skwerze przy ul. Topolowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(687) Wniosek w sprawie usunięcia śmieci zalegających na skwerach przy ul. Topolowej oraz ul. Sowinieckiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(688) Wniosek w sprawie uprzątnięcia zarośniętego płotu oraz usunięcia śmieci przy posesji znajdującej się przy ul. Topolowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(695) Wniosek w sprawie wykonania projektu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piotrowskiej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(696) Wniosek w sprawie budowy chodnika przy sklepie Netto, łączącego ul. Kolejową z ul. Sowiniecką.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(720) Wniosek w sprawie budowy oświetlenia na ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(721) Wniosek w sprawie wymiany krzesełek dla dzieci w Przedszkolu nr 3 Integracyjnym w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(768) Wniosek w sprawie wykoszenia skweru na ul. Czereśniowej i ul. Gruszkowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(770) Wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Mostowej, Wawrzyniaka, Śremskiej i Leszczyńskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(771) Wniosek w sprawie zalewanej ulicy Sowińskiego i Wiosny Ludów.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(807) Wniosek w sprawie wykoszenia pasów zieleni wzdłuż chodników na Osiedlu nr 4 "Za Barwą" w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(808) Wniosek w sprawie montażu barierki, usunięcia dołu oraz naprawy uszkodzonego krawężnika.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(809) Wniosek w sprawie przedłużenia chodnika przy Zespole Szkół w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(815) Wniosek w sprawie zasypania tłuczniem dołów powstałych na ul. Brzoskwiniowej i ul. Poziomkowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(816) Wniosek w sprawie zebrania nadmiaru piasku i wysypania tłuczniem części ul. Dembowskiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(817) Wniosek w sprawie wykonania utwardzonego odprowadzenia wód opadowych na ul. Łąkowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(823) Wniosek w sprawie wypompowania wody z kałuż powstałych po opadach deszczu na wskazanych ulicach w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(882) Wniosek w sprawie wykonania studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(883) Wniosek w sprawie równania dróg i zasypania tłuczniem dołów.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(885) Wniosek w sprawie wymiany trzech słupków na ul. Topolowej oraz lampy na ul. Gałczyńskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(886) Wniosek w sprawie wykonania projektu zagospodarowania terenu zieleni miejskiej przy ul. Gruszkowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(888) Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.pdf
(927) Wniosek w sprawie zabezpieczenia studzienki kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji nr 4 ul. Nałkowskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1095) Wniosek w sprawie posprzątania skwerów przy ul. Topolowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1096) Wniosek w sprawie wymiany barierki oraz remontu chodnika na ul. Topolowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1251) Wniosek w sprawie zamontowania lustra w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie na wysokości wyjazdu ze sklepu NETTO.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1252) Wniosek w sprawie wykoszenia skwerów na Osiedlu nr 4 Za Barwą w Mosinie.pdf
 
         - udzielona odpowiedź.pdf