Tomasz Łukowiak

Funkcja:
Przewodniczący Komisji
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Członek Komisji:
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Okręg wyborczy nr 21:
Mosina, ulice: Bruno Schulza, Cypriana Kamila Norwida, Czereśniowa (numery parzyste od ul. Sowinieckiej do ul. Gruszkowej), Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka (północna strona: od ul. Topolowej do granic miasta; południowa strona: od torów kolejowych do granic miasta), Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wiosny Ludów, Witolda Gombrowicza, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

Wnioski Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 4 w Mosinie:
Wniosek w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy placu zabaw przy ul. Nałkowskiej w Mosinie.pdf
Wniosek w sprawie nasadzenia drzew na ul. Marcinkowskiego w Mosinie.pdf
Wniosek w sprawie wyznaczenia patroli Policji w rejonie Zespołu Szkół, przy ul. Topolowej 2 w Mosinie.pdf

Wniosek w sprawie wyznaczenia patroli Straży Miejskiej w rejonie Zespołu Szkół, przy ul. Topolowej 2 w Mosinie.pdf
Wniosek w sprawie oznakowania ul. Sowińskiego w Mosinie.pdf
Wniosek w sprawie wymiany nawierzchni asfaltowej na ul. Czereśniowej i ul. Gruszkowej w Mosinie.pdf
Wniosek w sprawie wyrównania i zasypania zadoleń na ul. Żeromskiego, ul. Boy-Żeleńskiego, ul. Marcinkowskiego i ul. Wiosny Ludów.pdf

Wnioski radnego:
(304) Wniosek w sprawie wypompowania wody ze wskazanych ulic na terenie Mosiny.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(325) Wniosek w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Topolowej i Czarneckiego oraz przebudowy skweru zieleni znajdującego się przy tym skrzyżowaniu.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(361) Wniosek w sprawie usunięcia pni drzew przy ul. Targowej oraz złamanego drzewa przy ul. Czarnieckiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(372) Wniosek w sprawie nasadzenia drzew w ciągu ul. Marcinkowskiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(373) Wniosek w sprawie wymiany ławek na placu zabaw przy ul. Zofii Nałkowskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(421) Wniosek w sprawie uzupełnienia zadoleń wokół urządzeń na placu zabaw przy ul. Skrajnej i ul. Nałkowskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(422) Wniosek w sprawie zabezpieczenia studzienki, zamontowania słupków oraz dosadzenia roślinności na skwerze znajdującym się przy ul. Topolowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(423) Wniosek w sprawie remontu przejścia podziemnego przy ul. Sowinieckiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(439) Wniosek w sprawie renowacji pomnika znajdującego sie na pl. 20 Października.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(440) Wniosek w sprawie wymiany krawężnika, na narożniku ul. Skrajnej i ul. Topolowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(445) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Łąkowej w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(520) Wniosek w sprawie zbadania kondycji drzew rosnących przy ul. Marcinkowskiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(521) Wniosek w sprawie usunięcia pni drzewa, usunięcia pędów akacji oraz posprzątania pobocza ul. Targowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(568) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Marii Dąbrowskiej w Mosinie oraz zabezpieczenia studzienek.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(569) Wniosek w sprawie przebudowy zatoki autobusowej przy Zespole Szkół w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(615) Wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Skrajnej i ul. Gruszkowej w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(639) Wniosek w sprawie likwidacji słupków znajdujących się na ul. Gałczyńskiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(644) Wniosek w sprawie sfinansowania przez OPS w Mosinie podwieczorka dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(645) Wniosek w sprawie wyrównania i zasypania tłuczniem zadoleń na terenie Osiedla nr 4 "Za Barwą".pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(646) Wniosek w sprawie przedstawienia wykazu ulic na Osiedlu nr 4 "Za Barwą", które posiadają kanalizację deszczową.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(647) Wniosek w sprawie usunięcia śmieci z pobocza ul. Gałczyńskiego i ul. Sowinieckiej oraz wymiany słupka na skwerze przy ul. Topolowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(687) Wniosek w sprawie usunięcia śmieci zalegających na skwerach przy ul. Topolowej oraz ul. Sowinieckiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(688) Wniosek w sprawie uprzątnięcia zarośniętego płotu oraz usunięcia śmieci przy posesji znajdującej się przy ul. Topolowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(695) Wniosek w sprawie wykonania projektu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piotrowskiej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(696) Wniosek w sprawie budowy chodnika przy sklepie Netto, łączącego ul. Kolejową z ul. Sowiniecką.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(720) Wniosek w sprawie budowy oświetlenia na ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(721) Wniosek w sprawie wymiany krzesełek dla dzieci w Przedszkolu nr 3 Integracyjnym w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(768) Wniosek w sprawie wykoszenia skweru na ul. Czereśniowej i ul. Gruszkowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(770) Wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Mostowej, Wawrzyniaka, Śremskiej i Leszczyńskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(771) Wniosek w sprawie zalewanej ulicy Sowińskiego i Wiosny Ludów.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(807) Wniosek w sprawie wykoszenia pasów zieleni wzdłuż chodników na Osiedlu nr 4 "Za Barwą" w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(808) Wniosek w sprawie montażu barierki, usunięcia dołu oraz naprawy uszkodzonego krawężnika.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(809) Wniosek w sprawie przedłużenia chodnika przy Zespole Szkół w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(815) Wniosek w sprawie zasypania tłuczniem dołów powstałych na ul. Brzoskwiniowej i ul. Poziomkowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(816) Wniosek w sprawie zebrania nadmiaru piasku i wysypania tłuczniem części ul. Dembowskiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(817) Wniosek w sprawie wykonania utwardzonego odprowadzenia wód opadowych na ul. Łąkowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(823) Wniosek w sprawie wypompowania wody z kałuż powstałych po opadach deszczu na wskazanych ulicach w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(882) Wniosek w sprawie wykonania studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(883) Wniosek w sprawie równania dróg i zasypania tłuczniem dołów.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(885) Wniosek w sprawie wymiany trzech słupków na ul. Topolowej oraz lampy na ul. Gałczyńskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(886) Wniosek w sprawie wykonania projektu zagospodarowania terenu zieleni miejskiej przy ul. Gruszkowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(888) Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.pdf
(927) Wniosek w sprawie zabezpieczenia studzienki kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji nr 4 ul. Nałkowskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1095) Wniosek w sprawie posprzątania skwerów przy ul. Topolowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1096) Wniosek w sprawie wymiany barierki oraz remontu chodnika na ul. Topolowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1251) Wniosek w sprawie zamontowania lustra w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie na wysokości wyjazdu ze sklepu NETTO.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1252) Wniosek w sprawie wykoszenia skwerów na Osiedlu nr 4 Za Barwą w Mosinie.pdf
 
         - udzielona odpowiedź.pdfOświadczenia majątkowe:
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf