Ryszard Rybicki

Funkcja:
Przewodniczący Komisji
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Członek Komisji:
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Okręg wyborczy nr 12:
Krosno,
ulice: Boczna, Krótka, Miodowa, Nektarowa, Olszynkowa, Osiedle Miodowe, Osiedle Olszynka, Polna, Tylna (od ul. Bocznej do ul. Piaskowej)

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(25) Wniosek o ustawienie pojemnika na śmieci przy świetlicy wiejskiej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(26) Wniosek o ustawienie pojemnika na piasek przy świetlicy wiejskiej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(27) Wniosek o wyprostowanie słupków wzdłuż ul. Głównej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(28) Wniosek o przywrócenie krzyża na cmentarzu ewangelickim w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(55) Wnioski o wykoszenie i uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego, wykoszenie terenu przy świetlicy oraz zamiatanie ulic: Piaskowej, Głównej i Bocznej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf

(57) Zapytanie w sprawie przeznaczenia działki o nr ewid. 135/3, obręb Krosno.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(106) Wnioski w sprawie naprawy studzienki i chodnika na rogu ul.Leśnej i Głównej w Krośnie oraz chodnika na rogu ul. Tylnej i Piaskowej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(107) Wniosek w sprawie zamontowania tablic ogłoszeniowych na ul. Nadleśnej i Jasnej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(221) Wniosek w sprawie uporządkowania cmentarza ewangelickiego w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(225) Wniosek w sprawie oznakowania pionowym znakim D-6 i poziomym P-10 ulicy Leśniej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - ponowiony wniosek.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(226) Wniosek w sprawie zwiększenia ilości miejsc parkingowych dla rowerów przy dworcu.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(227) Wniosek w sprawie zmiany cyklu sygnalizacji świetlnej na ulicy Głównej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(228) Wniosek w sprawie zabezpieczenia ścieżki rowerowej przy ulicy Wiosennej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(229) Zapytanie w sprawie ruchu jednokierunkowego na ulicy Bocznej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(356) Wniosek w sprawie zamontowania koszy na śmieci na placu zabaw przy ul. Leśnej, wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Głównej i przy przystankach na ul. Piaskowej i Strzeleckiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(357) Wniosek w sprawie zamontowania ławek przy przystankach autobusowych w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(358) Wniosek w sprawie uporządkowania ul. Piaskowej i terenu przyległego do cmentarza ewangelickiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(395) Wniosek w sprawie wykoszenia trawy wzdłuż ulicy Głównej i Piaskowej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(481) Wniosek w sprawie oznaczenia terenu cmentarza ewangelickiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(493) Wniosek w sprawie wykoszenia trawy na placu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(494) Wniosek w sprawie wprowadzenia dodatkowego kursu linii autobusowej nr 691.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(528) Wniosek w sprawie zamontowania lampy na ul. Krótkiej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(529) Wniosek w sprawie udrożnienia studzienki kanalizacyjnej przy skrzyżowaniu ul. Bocznej i ul. Głównej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(530) Wniosek w sprawie zamontowania tabliczek z nazwą ul. Boczna.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(609) Wniosek w sprawie wprowadzenia kursu linii nr 691 w soboty w godzinach przedpołudniowych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(610) Wniosek w sprawie wprowadzenia kursu autobusu z Pożegowa do centrum miasta, w piątki i soboty w godzinach przedpołudniowych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(672) Wniosek w sprawie wymalowania wnętrz świetlicy wiejskiej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(747) Wniosek w sprawie uzupełnienia brakujacych koszy na śmieci na targowisku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(748) Wniosek w sprawie naprawy ogrodzenia placu zabaw przy ul. Leśnej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(749) Wniosek w sprawie wykoszenia trawy przy świetlicy na ul. Piaskowej oraz na placu zabaw przy ul. Leśnej w Krośnie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(763) Wniosek w sprawie nasadzenia drzew nasadzenia drzew na placu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(764) Wniosek w sprawie odbudowy rynku wrzecionowatego w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(792) Wniosek w sprawie wypielenia chwastów wzdłuż ul. Nektarowej oraz przycięcia krzewów wzdłuż ścieżki na ul. Głównej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(793) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Tylnej w Krośnie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(851) Wniosek w sprawie załatania dziur na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ul. Bocznej i ul. Głównej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1149) Wniosek w sprawie uzupełnienia brakujących koszy na śmieci na targowisku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdfOświadczenia majątkowe:
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf
Oświadczenie do oświadczenia majątkowego za rok 2015.pdf