Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(4) Wniosek w sprawie udzielenia szczegółowych informacji dotyczących infrastruktury w ulicach na Osiedlun nr 3 w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(34) Wniosek o priorytetowe rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na ul. Strzeleckiej w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(50) Wnioski w sprawie przedstawienia wyników badań o braku negatywnego wpływu pracy anteny do odbioru internetu zamontowanej na dachu SP przy ul. Krasickiego w Mosinie oraz oznakowania ul. J. Fałata.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf

(95) Wnioski w sprawie naprawy łuku chodnika na skrzyżowaniu ul. Łaziennej i Kanałowej; uprzątnięcia wałów Kanału Mosińskiego; odpowiedzi policji odnośnie zdarzeń drogowych na ul. Strzeleckiej oraz w sprawie uprzątnięcia śmieci na ul. Odnowiciela.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(140) Zapytanie w sprawie terminu ważności pozwolenia na budowę ulicy Skrytej w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(141) Zapytanie w sprawie wyposażenia ulicy Strzeleckiej w progi wyspowe.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf 
(213) Wniosek w sprawie ustawienia znaku B-33 "ograniczenie prędkości" przy skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Głogowej oraz lustra przy wyjeździe z ulicy Głogowej.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(214) Wniosek w sprawie ustawienia znaku B-33 "ograniczenie prędkości" lub znaku D-40 "strefa zamieszkania" na drodze dojazdowej do ulicy Grottgera.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(236) Wniosek w sprawie parkowania na chodniku w okolicy skrzyżowania ul. Mieszka I i ul. Leszczyńskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(237) Wniosek w sprawie placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Głogowej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(292) Wniosek w sprawie wyrównania i utwardzenia ul. Kazimierza Odnowiciela oraz ul. Mieszka I w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(1125) Wniosek w sprawie zmiany długości niecki projektowanego basenu z 24,95 m na 25,00 m.pdf