Marian Osuch

Funkcja:
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Członek Komisji:
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Komisja Rewizyjna

Okręg wyborczy nr 2:
Babki, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf