Maria Witkowska

Klub radnych:
Klub Praworządna Gmina

Funkcja:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

Członek Komisji:
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Okręg wyborczy nr 5:
Rogalin, Świątniki

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(22) Zapytanie w sprawie przewidywanego terminu budowy kanalizacji sanitarnej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(23) Wnioski w sprawie wyznaczenia bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 431 w Rogalinie, ustalenia własności gruntów i wybudowania fragmentu ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mosińskiej w Rogalinie oraz zabezpieczenia posesji położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej 12 i 14 przed zalewaniem.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(49) Zapytania w sprawie kosztów rocznego utrzymania firmy FALCO oraz skuteczności jej działania.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(115) Wniosek w sprawie założenia w przedszkolu w Rogalinku zaworów z termostatami na kaloryfery.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(207) Wniosek w sprawie postawienia znaków D-42 "obszar zabudowany" i D-43 "koniec obszaru zabudowanego" przy wjeździe do Rogalina.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(208) Zapytanie w sprawie zamontowania tabliczki dodatkowej do znaku ograniczającego tonaż do 10 t, znajdującego się w Rogalinie przy ulicy Poznańskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(209) Wniosek w sprawie zamontowania lampy przy placu zabaw na ulicy Szkolnej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(210) Zapytanie w sprawie ustalenia kto jest administratorem chodnika przy nowym parkingu w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(240) Wniosek w sprawie odtworzenia nawierzchni ulicy Nowej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(250) Wniosek w sprawie ustalenia granicy na ul. Osada w Rogalinie oraz ustalenie szerokości i przebiegu drogi przy działce nr 19/3 w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(251) Wniosek w sprawie ustalenia granic ul. Wąskiej w Rogalinku.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(266) Wniosek w sprawie oświetlenia parkingu przy ul. Rzecznej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(298) Wniosek w sprawie pisma złożonego przez mieszkańców Rogalina dotyczącego drogi dojazdowej do posesji.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(305) Zapytanie w sprawie rozmów z WZDW na temat budowy brakujacego chodnika od przystanku PKS w kierunku ul. Arciszewskiego w Rogalinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(316) Zapytanie w sprawie możliwości wybudowania drugiej studzienki chłonnej na wody opadowe na sięgaczu ul. Kosynierów.pdf
      - udzielnona odpowiedź.pdf
(317) Zapytanie w sprawie terminu wybudowania przystanku autobusowego na pograniczu Świątnik i Radzewic.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(339) Wniosek w sprawie postawienia znaku "strefa zamieszkania na ul. Podleśnej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(377) Wniosek w sprawie wybudowania studzienki chłonnej na wody opadowe na ul. Kosynierów w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(390) Wniosek w sprawie zabezpieczenia odrywającego się asfaltu na ul. Poznańskiej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(534) Zapytanie w sprawie przystanku PKS w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(535) Wniosek w sprawie ustawienia wiaty przystankowej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(544) Zapytanie w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 431 w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
      - czwarta udzielona odpowiedź.pdf
(545) Wniosek w sprawie wykoszenia poboczy przy drodze wojewódzkiej 431 od Mosiny do Kórnika.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(557) Wniosek w sprawie postawienia znaku zakazu wjazdu autobusów w ul. Arciszewskiego w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(640) Zapytanie w sprawie wykupu fragmentu ul. Prezydnialnej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(641) Wniosek w sprawie zainstalowania dodatkowego punktu oświetleniowego na ul. Mosińskiej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(649) Wniosek w sprawie remontu przystanku autobusowego w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(657) Wniosek w sprawie wycięcia krzewów na poboczu ul. Podleśnej oraz gałęzi wyrastających z boiska na ul. Szkolną w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(658) Wniosek w sprawie wykonania ścinki pobocza ul. Podleśnej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(659) Wniosek w sprawie odtworzenia alei drzew na ul. Podleśnej oraz ul. Poznańskiej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(667) Wniosek w sprawie ustawienia w Rogalinie 5 koszy na psie odchody.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(698) Wniosek w sprawie oznaczenia dojazdu do posesji nr 17 przy ul. Prezydialnej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(703) Wniosek w sprawie ustawienia znaku zakazu wjazdu autobusów na ul. Arciszewskiego w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(732) Wniosek w sprawie wykoszenia poboczy w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(773) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Prezydialnej w Rogalinie, dosypania tłucznia oraz postawienia słupków przy posesji nr 12.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(774) Wniosek w sprawie dosypania tłucznia na poczatku ul. Prezydialnej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(839) Wniosek w sprawie wycięcia gałęzi drzew rosnących naprzeciw wskazanej posesji przy ul. Podleśnej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(840) Wniosek w sprawie rozpatrzenia możliwości odwodnienia głównej nitki ul. Kosynierów w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(870) Wniosek w sprawie podcięcia lipy rosnącej w okolicy posesji przy ul. Szkolnej w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(974) Wniosek w sprawie postawienia pojemnika z mieszkanką piasku i soli przy przystanku PKS w Rogalinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(976) Zapytanie w sprawie pojemników na psie odchody.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1009) Zapytanie w sprawie pojemników na psie odchody.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1010) Wniosek w sprawie załatania tłuczniem dziur w drogach gminnych na terenie Rogalina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1090) Wniosek w sprawie odnowienia figurki znajdującej się w Rogalinie przy ul. Poznańskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1091) Wniosek w sprawie załatania dziury w asfalcie na wyjeździe z ul. Arciszewskiego w Rogalinie na drogę wojewódzką 431.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1092) Wniosek w sprawie wyrównania wszystkich dróg gminnych w Rogalinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1121) Wniosek w sprawie postawienia nowej wiaty przystankowej w Rogalinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1159) Wniosek w sprawie uporządkowania pryzmy trawy, liści i gałęzi znajdującej się przy boisku wiejskim w Rogalinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdfOświadczenia majątkowe:
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf