Dominik Michalak

Funkcja:
Przewodniczący Komisji
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

Członek Komisji:
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej
Komisja Rewizyjna

Okręg wyborczy nr 18:
Mosina,
ulice: 25 Stycznia, Budzyńska, Fiedlera, Kilińskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Szosa Poznańska), Kołłątaja, Konopnickiej (od ul. Budzyńskiej do ul. Orzeszkowej), Krotowskiego (od ul. Mostowej do ul. Budzyńskiej), Krótka, Mickiewicza, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Szosa Poznańska (od ul. Krotowskiego do ul. Poniatowskiego), Wiejska

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(16) Wnioski w sprawie akcji promującej płacenie podatków w Gminie Mosina, projektu i budowy oświetlenia skweru/placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenia tłuczniem drogi do pałacu w parku przy ul. Krotowskiego, remontu części chodnika na ul. Krotowskiego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf

(32) Wnioski w sprawie wycięcia oraz przycięcia drzew na ul. Powstańców Wielkopolskich i na ul. Budzyńskiej w Mosinie.pdf

      - udzielona odpowiedź.pdf
(33) Wniosek w sprawie instalacji oświetlenia na słupie przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(38) Wniosek w sprawie remontu chodnika oraz ustawienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 ograniczenia prędkości do 40 km/h (na ulicy Krotowskiego).pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(44) Wniosek w sprawie zakupu stacji naprawy rowerów IBOMBO.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(45) Wniosek w sprawie ustawienia koszy na śmieci na Osiedlu za Moreną.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(56) Zapytanie w sprawie budowy ul. Prusa, ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(65) Wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Spacerowej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(85) Wnioski w sprawie drogi prowadzącej do pałacu Budzyń przy ul. Krotowskiego oraz w sprawie przycięcia drzew na ul. Reymonta.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf

(90) Wniosek w sprawie wyciętego asfaltu po wykonaniu przyłącza mediów przy ul. Orzeszkowej w Krosinku.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(91) Zapytanie w sprawie prowadzonej wycinki drzew w okolicach ul. Fiedlera/Fredry w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(99) Wniosek w sprawie ustawienia koszy na śmieci na Osiedlu nr 6 w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(100) Zapytania w sprawie przeglądów placów zabaw w Mosinie, przeglądu technicznego wieży widokowej oraz systemu nawadniania zieleni na Zielonym Rynku.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(102) Zapytania w sprawie ulicy Łaziennej i Kanałowej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(105) Zapytania w sprawie działki o nr ewid. 1375/2 w Mosinie oraz w sprawie problemu dot. parkowania na ul. Prusa w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf 
(110) Wniosek w sprawie zakupu i montażu gabloty informacyjnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Prusa.pdf
      -udzielona odpowiedź.pdf
(111) Wniosek w sprawie działek położonych wzdłuż torów do Osowej Góry.pdf
      -udzielona odpowiedź.pdf
(112) Wniosek w sprawie placu zabaw przy ul. Pożegowskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(113) Wniosek w sprawie boiska przy ul. Fredry w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(128) Wniosek w sprawie naprawy sygnalizatora pulsującego przy przejściu dla pieszych na ul. Kilińskiego w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(129) Wniosek w sprawie wykonania tablicy kierunkowej do posesji na ul. Krotowskiego w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(132) Wniosek o interwencję na ulicy Spacerowej w Mosinie oraz w sprawie udzielenia informacji na temat procesu przejęcia przedmiotowej ulicy na rzecz Gminy Mosina.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(133) Wniosek w sprawie wypromowania mosińskiego targowiska.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(159) Wniosek w sprawie zabezpieczenia pozostałości po budynku przepompowni w okolicach obecnej ulicy Harcerskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(160) Wniosek w sprawie kontroli drzew na ulicy Pożegowskiej i usunięcia drzew na ulicy Konopnickiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(161) Wniosek w sprawie bezpieczeństwa i porządku na Osiedlu nr 6 "Za Moreną" i Osiedlu nr 1 "Śródmieście".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(163) Wniosek w sprawie udzielenia informacji dotyczących ilości mieszkańców w wieku do 30 lat.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(164) Wniosek w sprawie kanalizacji deszczowej na ulicy Konopnickiej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(173) Wnioski w sprawie montażu tablicy kierunkowej ul. Krotowskiego 16, 16B, 16C, 16D oraz montażu tablicy/znaku zakazującej wjazdu na teren parku miejskiego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(176) Wniosek w sprawie stworzenia na gminnej stronie internetowej zakładki z informacjami na temat prowadzonych działań inwestycyjnych.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(193) Zapytanie w sprawie stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(203) Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na projekt i budowę oświetlenia boiska przy Stadionie Miejskim.pdf
(204) Wniosek w sprawie zaplanowania działań promocyjnych na rok 2016.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(205) Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Osiedla nr 6 "Za Moreną" w Mosinie.pdf
(216) Wniosek w sprawie wycięcia trawy na placu zabaw przy ulicy Pożegowskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(234) Zapytanie w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(252) Wniosek w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji na terenie gminy Mosina dot. "Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2017".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(261) Wniosek w sprawie regulaminu korzystania z parków i skwerów położonych na terenie gminy Mosina.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(263) Zapytanie w sprawie gminnego spisu pomników przyrody oraz ujawnionych w 2015 roku nielegalnych wysypisk śmieci.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(270) Wniosek w sprawie gminnej komunikacji publicznej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(271) Wniosek w sprawie bezpieczeństwa na parkingu przy ul. Rzecznej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(272) Wniosek w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem uchwały w sprawie "zasad nadawania nazw m.in. ulicom, placom, parkom na terenie gminy Mosina".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(284) Wniosek w sprawie zmiany lokalizacji Gminnego Centrum Informacji.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(285) Wniosek w sprawie montażu tabliczki z nazwą ulicy oraz w sprawie systemu informacji turystycznej o patronach lub nazwach ulic.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf

(286) Wniosek w sprawie budynku dworca kolejowego w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(294) Wniosek w sprawie budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(295) Wniosek w sprawie funkcjonowania gminnego budynku przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(296) Wniosek w sprawie cyrków przyjeżdżających do Mosiny.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(299) Zapytanie w sprawie Ptasiego Parku przy ul. Dworcowej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(300) Zapytanie w sprawie gminnej komunikacji publicznej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(310) Zapytanie w sprawie kosztu wprowadzenia projektu "Rodzina 500 plus".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(311) Wnioski w sprawie aktualizacji Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(313) Wniosek w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(334) Wniosek w sprawie organizacji ruchu na ul. Wiejskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(335) Wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa w okolicy skweru i placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(336) Wniosek w sprawie posprzątania skweru i placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(337) Wniosek w sprawie ustawienia ławki z koszem na śmieci oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Pożegowskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
Uzupełnienie do wniosku nr 337.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(338) Zapytanie w sprawie wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod tytułem "Mosińskie Centrum Kultury".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(340) Wniosek w sprawie posprzątania działki przy Parku Miejskim na ul. Krotowskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(366) Zapytanie w sprawie oświetlenia na ulicy Sienkiewicza.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(387) Wniosek w sprawie miesięcznego sprawozdania z działalnosci Burmistrza Gminy Mosina między sesjami Rady Miejskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(388) Wniosek w sprawie opracowania tablic informacyjnych na terenie Glinianek.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(396) Wniosek w sprawie przycięcia krzewów i drzew rosnących wzdłuż ulicy Fiedlera.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(400) Wniosek w sprawie przeniesienia placu zabaw znajdującego się przy ul. Pożegowskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(402) Zapytanie w sprawie zatrudnienia tzw. "opiekuna inwestora".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(408) Wniosek w sprawie budowy kładki na ulicy Łaziennej/Harcerskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(413) Zapytanie w sprawie strony internetowej mosina.pl.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(414) Wniosek w sprawie drzew zasłaniających latarnie na ulicy Harcerskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(415) Wniosek w sprawie opracowania publikacji pt. "Książka Małego Eleganta".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(426) Wniosek w sprawie opracowania przewodnika po miejscach rekreacyjnych w Gminie Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(432) Wniosek w sprawie dołączenia do akcji "Światowy Dzień bez Samochodu".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(433) Wniosek w sprawie wymiany ogrodzenia na terenie Przedszkola nr 2 "Wesołe Skrzaty" w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(459) Wniosek w sprawie oznakowania słupka oraz wyrównania nawierzchni na kładce przy ul. Farbiarskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(460) Wniosek w sprawie naprawy chodnika, który stanowi dojście do Przedszkola nr 2 "Wesołe Skrzaty" w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(468) Zapytania w sprawie Targowiska Miejskiego w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(499) Zapytanie w sprawie ścieżki rowerowej z Mosiny do Krosinka.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(500) Wniosek w sprawie organizacji ruchu na ul. Harcerskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(501) Zapytanie w sprawie wniosku o dofinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Harcerską z ul. Łazienną.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(502) Wniosek w sprawie ustawienia słupków ograniczających możliwość wjazdu na ul. Fredry w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(510) Zapytanie w sprawie projektu uchwały dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
Zapytanie zostało ponowione pismem BR.0003.561.2016
       - udzielona odpowiedź.pdf
 (511) Wniosek w sprawie ruchu rowerowego w centrum.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(515) Ponowny wniosek w sprawie ruchu rowerowego w centrum.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(542) Wniosek w sprawie wyprofilowania ul. Sienkiewicza oraz ul. Reymonta w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(554) Wniosek w sprawie usystematyzowania formatu załączanych plików na stronę BIP.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(555) Zapytanie w sprawie drzew rosnących wzdłuż ul. Pożegowskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(556) Wniosek w sprawie dokonania przeglądu drzew rosnących wzdłuż ul. Sienkiewicza w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(559) Wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Orzeszkowej i ul. 25 Stycznia w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(561) Interpelacja w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie BR.0003.510.2016 w sprawie projektu uchwały dotyczacego inicjatywy lokalnej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(576) Wniosek w sprawie wprowadzenia systemu powiadamiania mieszkańców przez sms.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(577) Wniosek w sprawie demontażu starych bramek z boiska na ul. Fredry.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(578) Zapytanie w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(579) Wniosek w sprawie dokonania przeglądu stanu drzew na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(587) Zapytanie w sprawie przejazdu na ul. Sowinieckiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
          załącznik 1 do odpowiedzi.pdf
          załącznik 2 do odpowiedzi.pdf
(599) Wniosek w sprawie zamieszczenia na stronie BIP danych statystycznych dotyczących liczby ludności w Gminie Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(600) Wniosek w sprawie wyburzenia "budynku gospodarczego" na placu zabaw przy ul. Pożegowskiej oraz wymiany ogrodzenia na tym placu.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(606) Zapytanie w sprawie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację budowy/modernizacji oświetlenia drogowego LED.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(611) Wniosek w sprawie przystąpienia do projektu "Na co idą moje pieniądze".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(612) Wniosek w sprawie opracowania oznakowania ulic poprzez montaż tablic informacyjnych dotyczących patronów.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(622) Wniosek w sprawie przeglądu drzew na ul. Sienkiewicza i ul. Pożegowskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(623) Wniosek w sprawie udostępnienia na BIP oraz stronie mosina.pl adresu www.mosina.esesja.pl.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(631) Zapytanie w sprawie nocnych kursów linii autobusowej nr 651.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(650) Zapytanie w sprawie działek oddanych w użytkowanie wieczyste.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(651) Zapytanie w sprawie kosztów utrzymania budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie oraz budynku OSiR.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(652) Zapytanie w sprawie reformy systemu edukacji w odniesieniu do Gminy Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(653) Zapytanie w sprawie wykazu działek gminnych znajdujących się na terenie Osiedla nr 6 "Za Moreną" oraz Osiedla nr 7 "Nad Jeziorem".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(654) Wniosek w sprawie remontu budynku przy ul. Mickiewicza 1 oraz wykazu mieszkań pozostających w zasobach Gminy Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(674) Wniosek w sprawie opracowania tablic informujących o przeprowadzanej inwestycji.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(676) Zapytanie w sprawie remontu chodnika prowadzącego do Przedszkola nr 2 "Wesołe Skrzaty" w Mosinie oraz wzdłuż ul. Kołłątaja.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(677) Zapytanie w sprawie przejęcia linii kolejowej do Osowej Góry.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(678) Wniosek w sprawie organizacji programu płatnych staży studenckich w Urzędzie Miejskim w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(679) Wniosek w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(680) Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych na terenie Osiedla nr 6 "Za Moreną" w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(692) Wniosek w sprawie przygotowania artykułu na temat rewitalizacji.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(694) Wniosek w sprawie udostępnienia koncepcji budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(701) Wniosek w sprawie drogi dojazdowej do wieży widokowej i Glinianek.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(702) Wniosek w sprawie tablic informacyjnych dotyczących podejmowanych inwestycji.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(705) Wniosek w sprawie przygotowania programu dofinansowań dla mieszkańców Gminy Mosina na inwestycje z zakresu ochrony środowiska "Mosina - EKO-logicznie+".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(706) Wniosek w sprawie podjęcia działań w celu doprowadzenia do poprzedniego stanu nawierzchni ul. Fiedlera w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(709) Wniosek w sprawie wyprofilowania i utwardzenia drogi stanowiącej dojazd do pałacu na terenie parku miejskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(715) Wniosek w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący staży studenckich w Urzędzie Miejskim w Mosinie (BR.0003.678.2017).pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(716) Zapytania w sprawie wykupu terenu przy ul. Pożegowskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(717) Wniosek w sprawie opracowania ulotki zachęcającej do podłączenia się do kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem budowy ulicy.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(718) Wniosek w sprawie usprawnienia przekazywania informacji o działalności Burmistrza Gminy Mosina drogą elektroniczną oraz ograniczenia wydawania wersji papierowej "Informatora Mosińskiego".pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(719) Wniosek w sprawie przyczep reklamowych parkujących w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(738) Zapytanie w sprawie zakładki "zgłoś awarię".pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(761) Zapytanie w sprawie dokonania wyceny i remontu chodnika do Przedszkola nr 2 w Mosinie oraz do wieży widokowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(777) Zapytanie w sprawie nadania oficjalnej nazwy dla tzw. Czerwonki.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(778) Wniosek w sprawie zakupu i montażu przewijaków dla niemowląt w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(779) Wniosek w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania treści tablic historycznych na Gliniankach oraz nazw ulic związanych z Gminą Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(780) Zapytania w sprawie tablicy pamiątkowej znajdującej się na budynku ośrodka zdrowia.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(781) Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków na zakup defibrylatora AED na stan Urzędu Miejskiego w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(794) Zapytanie w sprawie uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
        - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(795) Wniosek w sprawie opracowania projektu zagospodarowania skweru u zbiegu ul. Wiejskiej i ul. Pożegowskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(796) Wniosek w sprawie zakupu i montażu znaków informacyjnych na ul. Budzyńską.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(797) Wniosek w sprawie wsparcia inicjatywy pn. Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(799) Wniosek w sprawie opracowania koncepcji zagospodarowania terenów przed torami kolejowymi (od ul. Budzyńskiej do ul. Orzeszkowej).pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(800) Zapytanie w sprawie przyszłego przebiegu II etapu tzw. Czerwonki.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(826) Wniosek w sprawie uporządkowania nieruchomości przy tzw. Czerwonce.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
        - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(828) Zapytania w sprawie Parku Budzyń przy ul. Krotowskiego w Mosinie oraz wnioski w sprawie uporządkowania terenu od strony działki przeznaczonej pod skatepark i w sprawie uporządkowania, przycięcia drzew i krzewów oraz posprzątania terenu wzdłuż wskazanego odcinka Kanału Mosińskiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
        - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(829) Zapytanie w sprawie nadania patrona dla stadionu OSiR w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(830) Wniosek w sprawie udostępnienia harmonogramu sprzedaży nieruchomości.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(858) Wniosek w sprawie częstszych patroli Straży Miejskiej oraz przycięcia drzew na ul. Fiedlera.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(859) Zapytanie w sprawie uzupełnienia nierówności na ul. Krótkiej w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(860) Wniosek w sprawie zamontowania kosza na śmieci na ul. Sienkiewicza w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(861) Wniosek w sprawie zaplanowania konsultacji społecznych dotyczących projektów stałej organizacji ruchu oraz projektów utwardzenia dróg.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(862) Wniosek w sprawie zamontowania lamp na budynku przy ul. Pożegowskiej 3.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(863) Wniosek w sprawie organizacji spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(869) Zapytanie w sprawie własności działek w Rogalinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(876) Wniosek w sprawie przygotowania wniosku w ramach rządowego programu Otwartego Stref Aktywności.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(877) Wniosek w sprawie zaplanowania cyklu mini konsultacji społecznych dotyczących projektów stałej organizacji ruchu oraz projektów utwardzenia dróg.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(884) Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2018.pdf
(903) Wniosek w sprawie organizacji cyklu spotkań informacyjnych dla mieszkańców.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(906) Wniosek w sprawie wypompowania wody z kałuż oraz wyprofilowania ul. Reymonta.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(910) Wniosek w sprawie oczyszczenia chodnika oraz wyprofilowania podejścia na chodnik przy ul. T. Ślusarskiego.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(914) Wniosek w sprawie poinformowania właścicieli działek w rejonie ul. Wagnera/Górskiego/Marusarza o planowanej inwestycji zagospodarowania terenów zielonych.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(939) Wniosek w sprawie przystąpienia do programu Przestrzeń dla Partycypacji.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(940) Wniosek w sprawie promocji kompleksu rekreacyjnego, który ma powstać przy parku "Strzelnica".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(941) Wniosek w sprawie analizy wprowadzenia modelu Centrum Usług Wspólnych dla m.in. jednostek organizacyjnych.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(942) Wniosek w sprawie zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych na ul. Gabrieli Zapolskiej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(952) Zapytanie w sprawie przeznaczenia działki gminnej 1636/7 obręb Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(953) Wniosek w sprawie wykupu części nieruchomości w rejonie ul. Konopnickiej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(957) Wniosek w sprawie rozpoczęcia prac nad opracowaniem "Programu wspierania seniorów w Gminie Mosina".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(958) Wniosek w sprawie opracowania materiałów graficznych oraz promocyjnych dla akcji "Ławka Seniora".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(963) Wniosek w sprawie przeprowadzenia analizy wprowadzenia w Gminie Mosinie programu Bonu Malucha tj. tzw. bonu żłobkowego.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(964) Wniosek w sprawie zakupu czujników mierzących jakość powietrza.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(967) Wniosek w sprawie przygotowania zestawienia lokalizacji pojemników na psie odchody.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(968) Wniosek w sprawie przystąpienia do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(981) Wniosek w sprawie kontroli płatności za wywóz odpadów.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(982) Wniosek w sprawie zorganizowania spotkania informacyjno-kunsultacyjnego dotyczącego gospodarki odpadami w Gminie Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(983) Wniosek w sprawie przedstawienia stanowiska Burmistrza w zakresie selekcji odpadów tzw. BIO.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(984) Wniosek w sprawie zorganizowania festynu ekologicznego.pdf
(985) Wniosek w sprawie opracowania planu strategicznego dla rozwoju komunikacji wewnątrzgminnej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(997) Zapytanie w sprawie uczestnictwa Gminy Mosina w stowarzyszeniach i związkach.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(998) Zapytanie w sprawie komunikacji publicznej w 2017 roku.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(999) Wniosek w sprawie poinformowania mieszkańców ulic, które będą budowane w tym roku, o planowanej inwestycji.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1001) Wniosek w sprawie naprawy drogi stanowiącej dojazd do glinianek od strony DW430 oraz tzw. czerwonki.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1002) Zapytanie w sprawie działań w ramach tzw. dekomunizacji nazw ulic.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1012) Wniosek w sprawie przeznaczenia części działki pod plac zabaw i strefę rekreacyjną na Pożegowie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1016) Wniosek w sprawie podjęcia działań informacyjnych dla mieszkańców ul. 25 Stycznia w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1035) Wniosek w sprawie udzielenia patronatu oraz pomocy w organizacji wydarzenia dla mieszkańców Gminy Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1049) Wniosek w sprawie pilnego przekazania odpowiedzi na wniosek dotyczący przystąpienia do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych nr BR.0003.968.2017 z 10 grudnia 2017 r.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1050) Wniosek w sprawie opracowania treści tablic historycznych na gliniankach i patronów ulic.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1052) Wniosek w sprawie zakupu dla Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Mosinie urządzenia edukacji ekologicznej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1053) Wniosek w sprawie analizy przystąpienia do programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej".pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1054) Zapytania w sprawie ulicy Spacerowej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1055) Wniosek w sprawie przygotowania programu wspierania seniorów z terenu gminy Mosina.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1056) Wniosek w sprawie przeprowadzenia pomiaru natężenia i konsultacji w zakresie organizacji ruchu na ul. Kołłątaja w Mosinie oraz rozpoczęcia projektowania II odcinka tzw. Czerwonki.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1083) Wniosek w sprawie utrzymania porządku w okolicach budynku przy ul. Wawrzyniaka oraz na terenie miasta i gminy.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1084) Wniosek w sprawie wycięcia zarośli oraz utrzymania porządku na działkach w okolicy ul. Wagnera/Górskiego w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1085) Wniosek dotyczący podjęcia konsultacji w sprawie wprowadzenia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mosina.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1086) Wniosek dotyczący opracowania harmonogramu profilowania dróg gruntowych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1087) Wniosek dotyczący współpracy z Województwem Wielkopolskim w zaresie inwestycji drogowych - przystanek autobusowy przy stadionie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1093) Wniosek w sprawie zlecenia firmie zewnętrznej przeprowadzenia audytu gospodarki odpadami w Gminie Mosina.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1113) Wniosek w sprawie rozpoznania możliwości budowy hali przyszkolnej w konstrukcji stalowej, słupowo-łukowej lub drewnianej z pokryciem membranowym.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1114) Wniosek w sprawie uporządkowania zieleni na ul. Kołłątaja/Mickiewicza oraz w rejonie ul. Budzyńskiej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1115) Wniosek w sprawie zakupu i montażu ławek i kosza na śmieci na terenie Osiedla nr 6.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1142) Interpelacja w sprawie uporządkowania/wycięcia drzew przy przejściu dla pieszych przez ul. Szosa Poznańska, na wysokości ul. Kilińskiego.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1146) Wniosek w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie programu "ekologicznego" dla mieszkańców.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1170) Wniosek w sprawie zamontowania ogranicznika przejazdu obok progu zwalniającego na ul. Bocznej w Krośnie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
                       - załącznik.pdf
                       - załącznik graficzny.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf 
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf 
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdfOświadczenia majątkowe:
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf