Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(453) Wniosek w sprawie renowacji barierek na moście przy targowisku.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(454) Wniosek w sprawie systematycznego przycinania drzew i krzewów na rondzie Budzyń.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(455) Wniosek w sprawie naprawy zniszczonych schodów na terenie targowiska.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(456) Wniosek w sprawie systematycznych przeglądów i naprawy uszkodzonych sprzętów siłowni zewnętrznej w Ptasim Parku.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(457) Wniosek w sprawie wycięcia lip znajdujących się na pl. 20 Października oraz zastąpienie ich platanami.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(458) Zapytanie w sprawie funkcjonowania tężni solankowej.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(462) Wniosek w sprawie systematycznego przycinania gałęzi wierzby rosnącej przy przystanku autobusowym przy ul. Dworcowej.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(463) Zapytanie w sprawie wymiany zniszczonego chodnika przy ul. Kolejowej w Mosinie.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(464) Zapytanie w sprawie wymiany zniszczonego chodnika przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(465) Zapytanie w sprawie obniżenia krawężnika przy ul. Kołłątaja, przy wyjeździe z ul. Pożegowskiej.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(475) Wniosek w sprawie poprawy widoczności tablicy z nazwą ulicy.pdf
                   -
udzielona odpowiedź.pdf
(476) Zapytanie w sprawie miejsc parkingowych na placu 20 Października w Mosinie.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(477) Wniosek w sprawie poprawy estetyki Kanału Mosińskiego i działań przeciwpowodziowych.pdf
                   -
udzielona odpowiedź.pdf
(478) Wniosek w sprawie dokonania przeglądu tablic z nazwami ulic oraz oznakowania dojazdu do ul. Jarzynowej i ul. J. Malczewskiego.pdf
                   -
udzielona odpowiedź.pdf
                   -
druga udzielona odpowiedź.pdf
(479) Zapytanie w sprawie rewitalizacji Kanału Mosińskiego i zaadaptowania jego nadbrzeża na wielofunkcyjną przestrzeń publiczną.pdf
                   -
udzielona odpowiedź.pdf
                   - druga udzielona odpowiedź.pdf
(498) Wniosek w sprawie wymiany stałych słupków znajdujących się na chodniku przy rondzie "pinezka".pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(551) Wniosek w sprawie zamontowania tzw. słupków uchylnych elastycznych przy rondzie "pinezka".pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(673) Wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Słowackiego w Mosinie.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf