Arkadiusz Cebulski

Funkcja:
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Członek Komisji:
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

Okręg wyborczy nr 19:

Mosina, ulice: Agrestowa, Czarnieckiego, Morelowa, Obrzańska, Sowiniecka (północna strona od torów do ul. Topolowej), Sowińskiego (od ul. Topolowej do torów kolejowych), Śliwkowa, Targowa, Wiatrowa

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(130) Wniosek w sprawie usunięcia chwastów na ul. Tylnej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(145) Zapytanie w sprawie tężni.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(146) Wniosek w sprawie naprawy kratki odpływowej u zbiegu ulicy Czarnieckiego i Topolowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(147) Wniosek w sprawe ustawienia kosza na śmieci u zbiegu ulicy Piaskowej i Targowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(148) Wniosek w sprawie wykoszenia trawy wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku Mosina - Sowiniec.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(423) Wniosek w sprawie remontu przejścia podziemnego przy ul. Sowinieckiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(466) Wnioski w sprawie naprawy studzienek kanalizacyjnych, zapadniętego chodnika, kostki brukowej, wycięcia krzewów i uporządkowania nazwy ulicy.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(471) Wnioski w sprawie naprawy płotu na działce gminnej przy ul. Kasprowicza w Mosinie, która graniczy z przedszkolem i w sprawie usunięcia chwastów przy skwerze i wzdłuż ul. Kasprowicza.pdf
      -
udzielona odpowiedź.pdf
      -
druga udzielona odpowiedź.pdf
(472) Wniosek w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych na ul. Kasprowicza w Mosinie przy przedszkolu i ustawienia odpowiednich znaków drogowych.pdf
      -
udzielona odpowiedź.pdf
(473) Zapytania w sprawie termomodernizacji szkoły przy ul. Sowinieckiej w Mosinie.pdf
      -
udzielona odpowiedź.pdf
(474) Zapytania w sprawie stanu prawnego budynku ośrodka zdrowia w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(506) Wniosek w sprawie naprawy znaku na przejsciu dla pieszych u zbiegu ul. Leszczyńskiej i ul. Kasprowicza.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(507) Wniosek w sprawie naprawy chodnika przy ul. Śremskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(508) Wniosek w sprawie rozszerzenia zakazu wyprzedzania oraz ograniczenia prędkości na całej ul. Głównej w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(509) Wniosek w sprawie uporządkowania terenu przy ul. Lema w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(801) Wniosek w sprawie wypełnienia dziury w ul. Farbiarskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(831) Wniosek w sprawie zamieszczenia w "Informatorze Mosińskim" informacji o obowiązkach mieszkańców.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(832) Wniosek w sprawie wycięcia pochylonych drzew na ul. Piaskowej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(833) Wniosek w sprawie wycięcia i nasadzenia nowych drzew na placu 20 Października w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf 
(834) Wniosek w sprawie wyrównania zapadniętej kostki brukowej na ul. Kasprowicza w Mosinie.pdf
      -
udzielona odpowiedź.pdf
(835) Wniosek w sprawie wygruzowania skryżowania ul. Agrestowej i ul. Śłiwkowej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(836) Wniosek w sprawie likwidacji uskoku między istniejącym chodnikiem na ul. Skrytej w Mosinie a powstającą ścieżką rowerową.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(837) Wniosek w sprawie przywrócenia nawierzchni ul. Strzeleckiej w Mosinie do stanu sprzed realizacji prac związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych do posesji.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(889) Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.pdf
(890) Wniosek w sprawie zamontowania mocniejszego oświetlenia oraz częstszych kontroli odpowiednich służb w Ptasim Parku.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1048) Wniosek w sprawie rury po znaku kolejowym na ścieżce rowerowej przy ul. P. Mocka oraz przywrócenia znaku zakazu zatrzymywania na ul. Farbiarskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(1109) Wniosek w sprawie wymiany lub zastosowania trwalszego materiału w gumowych ogranicznikach zamontowanych na parkingu przed pawilonami handlowymi przy ul. Farbiarskiej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(1110) Wniosek w sprawie zamontowania mocniejszego oświetlenia przy tężni w "Ptasim Parku" w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(1154) Wniosek w sprawie częstotliwości mechanicznego zamiatania ulic i harmonogramu sprzątań.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(1155) Wniosek w sprawie usunięcia chwastów z kostki brukowej i posprzątania terenu przy figurce św. Nepomucena.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(1156) Wniosek w sprawie zamontowania koszy na śmieci na narożniku ul. Kolejowej i ul. Kasprowicza oraz na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Śremskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(1157) Wniosek w sprawie pozostawiania włączonego oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej, znajdującej się przy szkole podstawowej przy ul. Krasickiego w Mosinie.pdf
Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf