Andrzej Raźny

Członek Komisji:
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Okręg wyborczy nr 17:
Mosina,
ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Stanisława Lema, Szpakowa, Śremska (od torów kolejowych do granic miasta), Wrzosowa, Wybickiego

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(66) Wniosek w sprawie budowy dodatkowego słupa oświetleniowego na końcu ul. Ptasiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(67) Wniosek w sprawie postawienia lustra drogowego komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Jasna i Kwiatowa.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(68) Wniosek w sprawie montażu 2 koszy na śmieci na skrzyżowaniu ulicy Jasnej i Śremskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(69) Wniosek o uzupełnienie informacji z dnia 10 marca 2015r.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(70) Wniosek w sprawie rewitalizacji funkcjonalności zbiornika retencyjnego na wodę deszczową z ul. Śremskiej umiejscowionego przy ul. Leśmiana.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(109) Zapytanie w sprawie kosztu wydania i dystrybucji Informatora Mosińskiego.pdf
       -udzielona odpowiedź.pdf
(137) Wniosek w sprawie przedstawienia założeń wybranej koncepcji zrzutu wód opadowych z Osiedla nr 5 w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(199) Wniosek w sprawie dopisania do planowanych inwestycji budowy zbiornika retencyjnego deszczowego z dwoma przepompowniami oraz systemu kanalizacji deszczowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(200) Wniosek w sprawie wytyczenia ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Lema w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(287) Wniosek w sprawie pojemnika na odzież zlokalizowanego przy ul. Czwartaków w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(326) Wniosek w sprawie rozpatrzenia możliwości budowy wjazdu z ul. Nadleśniej w ul. Krosińską.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(327) Zapytanie w sprawie sposobu komunikacji dla pieszych i rowerzystów udających się z ul. Czwartaków w stronę centrum po wybudowaniu tunelu w ciągu ul. Śremskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - załącznik do udzielonej odpowiedzi.pdf
(417) Wniosek w sprawie kursowania bezpłatnego autobusu z Osiedla Nowe Krosno.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(435) Wniosek w sprawie wybudowania 2 zbiorników odwadniających na ul. Słonecznej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(436) Wniosek w sprawie rozwiązania probelmu wody opadowej zalewającej posesję przy ul. Słonecznej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(438) Wniosek w sprawie rozważenia możliwości udrożnienia jednej strony ul. Krosińskiej dla ruchu pieszego i rowerowego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(488) Wniosek w sprawie uprzątnięcia narożnika ul. Wybickiego i ul. Krosińskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(489) Wniosek w sprawie uporządkowania i naprawienia zdewastowanego opłotowania dawnego sklepu spożywczego przy ul. Krosińskiej w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(490) Wniosek w sprawie udrożnienia funkcjonalności lamp oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Krosińskiej w Mosinie na odcinku od ul. Kwiatowej w stronę Krosna.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(491) Wniosek w sprawie zainstalowania przy sklepie spożywczym "Prządka" w Krośnie słupków blokujących wjazd.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(516) Wniosek w sprawie utwardzenia części ul. Podgórnej w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(517) Wniosek w sprawie udrożnienia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Śremskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(518) Wniosek w sprawie oczyszczenia studzienki retencyjnej na ul. Kwiatowej oraz przeglądu pozostałych studzienek.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(519) Wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu pozyskanie przez Gminę Mosina nieruchomości stanowiącej działki 2154/1 i 2154/2.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(526) Wniosek w sprawie rozeznania mozliwości realizacji przez Gminę Mosina inwestycji polegającej na przedłużeniu tunelu budowanego przez PKP z wyjściem na tzw. "płyty" w stronę ZUK.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(527) Wniosek w sprawie przycięcia gałęzi drzew rosnących wzdłuż ul. Klonowej w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(597) Wniosek w sprawie remontu chodnika wzdłuż ul. Krosińskiej na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Podgórnej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(598) Wniosek w sprawie przygotowania ulotki dotyczącej niebezpieczeństw związanych ze spalaniem śmieci.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(697) Wniosek w sprawie częstszego równania dróg gruntowych na terenie Osiedla nr 5 "Nowe Krosno".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(704) Wniosek w sprawie udzielenia informacji dotyczącej działań humanitarnych OSP Mosina poza terenem gminy i powiatu.pdf
(726) Wniosek w sprawie uporządkowania otoczenia przystanku autobusowego na ul. Śremskiej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(757) Wniosek w sprawie rozwiązania problemu zalewanego wodą odcinka drogi ul. Wybickiego.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(758) Wniosek w sprawie uporządkowania całego terenu wzdłuż ul. Czwartaków po modernizacji linii kolejowej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(759) Wniosek w sprawie usunięcia nieczynnego słupa betonowego przy ul. Czwartaków.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(899) Wniosek w sprawie wybudowania 3 zbiorników na wodę deszczową w pasie drogi ul. Wybickiego w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(900) Wniosek w sprawie podwyższenia wyjazdu z ul. Klonowej w ul. Śremską.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(901) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Podgórnej w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(930) Wniosek w sprawie wykonania koncepcji i projektu budowy świetlicy osiedlowej oraz zagospodarowania nieruchomości przy ul. Krosińskiej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(931) Wniosek w sprawie naprawy ubytków asfaltowych przy zjeździe z ul. Krosińskiej w ul. Słoneczną.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(933) Wniosek w sprawie systematycznego wywożenia wody deszczowej ze studzienek retencyjnych zlokalizowanych na Osiedlu nr 5 "Nowe Krosno".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(934) Wniosek w sprawie oczyszczenia z piasku studzienek retencyjnych zlokalizowanych na Osiedlu nr 5 "Nowe Krosno".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1107) Wniosek w sprawie sporządzenia projektu chodnika wzdłuż ul. Czwartaków w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1126) Wniosek w sprawie przedstawienia informacji na temat nadzoru nad świetlicami.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdfOświadczenia majątkowe: