Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(12) Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2015 r. na przedłużenie ważności projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sowinkach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(17) Wniosek w sprawie budowy chodnika w Żabinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
        - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
        - czwarta udzielona odpowiedź.pdf
        - piąta udzielona odpowiedź.pdf
        - szósta udzielona odpowiedź.pdf
(46) Wniosek w sprawie dziury w drodze/oczyszczenia chodnika w Żabinku.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(48) Wniosek w sprawie zakupu garażu w celu osłonięcia samochodu dla OSP Nowinki.pdf
(241) Wniosek w sprawie pilnego usunięcia sosny znajdującej się naprzeciw przystanku autobusowego w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(264) Wniosek w sprawie wyrównania drogi w Żabinku, kierunek na Sowinki i Nowinki.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(281) Wniosek w sprawie przeanalizowania możliwości uruchomienia linii autobusowej z Mosiny do Żabinka.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(282) Wniosek w sprawie usunięcia powalonych drzew znajdujacych się na cmentarzu w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(318) Wniosek w sprawie przycięcia gałęzi drzewa znajdującego się przy posesji nr 48 w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(319) Wniosek w sprawie przycięcia gałęzi trzech drzew znajdujących się przy posesji nr 43 w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(320) Wniosek w sprawie przycięcia gałęzi drzewa znajdującego się blisko płotu posesji nr 47a w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(321) Wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sowinkach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(322) Wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat możliwości ustawienia dwóch znaków drogowych z ograniczeniem prędkości w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(323) Wniosek w sprawie odstąpienia od równania drogi w Żabinku na odcinku od sklepu nr 62 do nr 57.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(324) Wniosek w sprawie przyspieszenia decyzji dotyczącej usunięcia powalonych drzew na cmentarzu w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(359) Wniosek w sprawie zakupu krzeseł do świetlicy w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(359) Uzupełnienie wniosku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(443) Wniosek w sprawie wyjaśnienia granic lasu lub granic drogi w Żabinku, w kierunku Nowinek.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(444) Wniosek w sprawie oczyszczenia kratki opadowej i naprawienia chodnika przy tej kratce.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(548) Wniosek w sprawie podania informacji dotyczacej wysokości podatku od nieruchomości opłacanego przez firmę w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(558) Wniosek w sprawie zaprogramowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Żabinku w taki sposób, aby zapalało się czerwone światło, gdy nadjeżdża samochód.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(566) Zapytanie w sprawie rozbudowy świetlicy w Sowinkach oraz budowy sieci wodociągowej w Sowińcu.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(567) Ponowiony wniosek w sprawie podatku, który wpływa od zakładu Xella w Żabinku.pdf
(633) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem drogi w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(634) Wniosek w sprawie odtworzenia drogi w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(642) Wniosek w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa na placu zabaw w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(643) Wniosek w sprawie wycięcia krzewów wrastających w drogę w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(681) Wniosek w sprawie świetlicy wiejskiej w Sowinkach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(730) Zapytanie w sprawie placu zabaw w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(762) Wniosek w sprawie naprawy lampy ulicznej w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(827) Wniosek w sprawie wycięcia akacji wrastających w pas drogi oraz przycięcia szerszego pasa zieleni przy głównej drodze z Mosiny do Żabinka.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(842) Zapytania w sprawie projektu chodnika w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(867) Wniosek w sprawie załatania nierówności podjazdów na krzyżówce w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(956) Wniosek w sprawie naprawy lamp ulicznych w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(969) Wniosek w sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1089) Wniosek w sprawie podziału Gminy Mosina na okręgi wyborcze.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1100) Wniosek w sprawie projektu wodociagu w Sowińcu.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1101) Wniosek w sprawie usunięcia wrastających akacji w drogę gminną w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1102) Wniosek w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej na budowę chodnika w Żabinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf