Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków

Przewodniczący Rady Miejskiej lub Wiceprzewodniczący Rady, przyjmują w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15:00 - 17:00, w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 21 i nr 22 w Urzędzie Miejskim w Mosinie),po uprzednim telefonicznym umówieniu się bezpośrednio z Przewodniczącym Rady (tel. 506 815 996), z Wiceprzewodniczącym Rady (tel. 608 241 979) lub za pośrednictwem pracowników Biura Rady Miejskiej (tel. 61 8109 540, 61 8109 541, 61 8109 542).