Skład osobowy

  1. Agnieszka Gorzyńska - zastępca przewodniczącego
  2. Elżbieta Jarecka
  3. Łukasz Kasprowicz - przewodniczący
  4. Witold Ostrowicz
  5. Mieczysław Rożek