Wnioski przekazane do realizacji i otrzymane odpowiedzi