Skład osobowy

  1. Izabela Demska
  2. Zbigniew Grygier - zastępca przewodniczącego
  3. Michał Kleiber
  4. Jan Marciniak
  5. Andrzej Raźny - przewodniczący