Wniosek podjęty podczas posiedzenia w dniu 19 stycznia 2023 r.

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 107 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 47 KB)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 119 KB)


Wniosek

Wniosek (PDF, 104 KB)