Wnioski podjęte podczas posiedzenia w dniu 17 stycznia 2023 r.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 120KB)

Załącznik nr 1 (PDF, 645 KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 645 KB)

Załącznik nr 3 (PDF, 564 KB)

załącznik nr 4 (PDF, 514 KB)


Wnioski

Wnioski (PDF, 109 KB)