Skład osobowy

  1. Elżbieta Jarecka
  2. Łukasz Kasprowicz
  3. Jan Marciniak - przewodniczący
  4. Dominik Michalak
  5. Mieczysław Rożek