Wnioski podjęte podczas posiedzenia w dniu 24 października 2022 r.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 143 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 101 KB)


Wnioski

Wnioski (PDF, 118 KB)