Wnioski podjęte podczas posiedzenia w dniu 19 czerwca 2023 r.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 125 KB)

Załącznik nr 1 do odpowiedzi (PDF, 111 KB)

Załącznik nr 2 do odpowiedzi (PDF, 120 KB)


Wnioski

Wnioski (PDF, 106 KB)