do 31.05.2022 r.

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2018-2023 do dnia 28 grudnia 2020 r. funkcjonowało 5 komisji stałych, a od dnia 29 grudnia 2020 r. funkcjonuje 6 komisji stałych. Istnieją też 2 komisje doraźne.

1. Komisja Budżetu i Finansów:

a. skład osobowy:

1)   Arkadiusz Cebulski
2)   Izabela Demska
3)   Ewelina Dudek - zastępca przewodniczącej
4)   Elżbieta Jarecka
5)   Roman Kolankiewicz
6)   Ziemowit Maląg
7)   Wiesława Mania - przewodnicząca
8)   Jan Marciniak
9)   Dominik Michalak   
10)   Adam Monikowski 
11)   Andrzej Raźny
12)   Ryszard Rybicki 
13)   Jolanta Szymczak 

b. plan pracy:

     - 2019

    - 2020

    - 2021

    - 2022

c. sprawozdania roczne:

    - 2019

    - 2020

    - 2021

d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

data posiedzenia  wniosek/wnioski odpowiedzi            
10 grudnia 2018 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf,
udzielona odpowiedź.pdf
18 lutego 2019 r. wniosek.pdf  
25 marca 2019 r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
13 maja 2019 r. wniosek.pdf  
27 maja 2019 r. wniosek.pdf  
11 czerwca 2019 r. wniosek.pdf  
24 czerwca 2019 r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
17 grudnia 2019 r. wniosek.pdf  
27 kwietnia 2020r. wniosek.pdf  
25 maja 2020 r. wniosek.pdf  
15 czerwca 2020 r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
udzielona odpowiedź (2).pdf
22 czerwca 2020 r. wniosek.pdf  
23 listopada 2020r. wniosek.pdf  
4 stycznia 2021 r. wnioski.pdf  
25 stycznia 2021 r. wniosek.pdf  
22 lutego 2021 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
22 marca 2021 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
10 maja 2021 r. wnioski.pdf  
24 maja 2021 r. wnioski.pdf  
30 sierpnia 2021 r. wniosek.pdf  
5 października 2021 r. wnioski.pdf  
25 października
2021 r.
wniosek.pdf udzielona odpowiedż.pdf
3 listopada 2021 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź (1).pdf
udzielona odpowiedź (2).pdf
8 grudnia 2021 r. wnioski.pdf  
24 stycznia 2022 r. wnioski.pdf  
1 lutego 2022 r. wnioski.pdf  
10 lutego 2022 r. wnioski.pdf  
21 lutego 2022 r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
23 lutego 2022 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
28 marca 2022 r. wnioski.pdf  
23 maja 2022 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf


 

2. Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji:

        a. skład osobowy:  

1)   Izabela Demska

2)   Ewelina Dudek

3)   Elżbieta Jarecka

4)   Roman Kolankiewicz - przewodniczący

5)   Marcin Ługawiak

6)   Ziemowit Maląg

7)   Wiesława Mania

8)   Adam Monikowski

9)   Jolanta Szymczak - zastępca przewodniczącego

 

           b. plan pracy:

               - 2019

            - 2020

            - 2021

            - 2022

        c . sprawozdania roczne:

            - 2019

            - 2020

            - 2021

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:        

data posiedzenia
wniosek/wnioski
odpowiedzi            
5 grudnia 2018 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
16 stycznia 2019r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
20 marca 2019 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
27 marca 2019 r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
22 maja 2019 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
27 listopada 2019 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
20 stycznia 2020r. wnioski.pdf  
19 lutego 2020 r. wnioski.pdf
wniosek.pdf
udzielona odpowiedź.pdf
udzielona odpowiedź.pdf
22 kwietnia 2020 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
załącznik do odpowiedzi.pdf
udzielona
odpowiedź (1).pdf

udzielona
odpowiedż (2).pdf
20 maja 2020 r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
17 czerwca 2020r. wnioski.pdf

udzielona odpowiedź.pdf

udzielona odpowiedź (1).pdf

załącznik do odpowiedzi (1).pdf

załącznik do odpowiedzi (2).pdf

załącznik do odpowiedzi (3).pdf

21 października
2020 r.
wniosek.pdf

udzielona odpowiedź.pdf

udzielona odpowiedź (2).pdf

28 października
2020 r.
wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
9 grudnia 2020 r. wnioski.pdf udzielona
odpowiedź (1).pdf
udzielona
odpowiedź (2).pdf

udzielona
odpowiedź (3).pdf

załącznik do odpowiedzi.pdf
17 lutego 2021 r. wnioski.pdf

udzielona odpowiedź.pdf

udzielona odpowiedź (2) pdf.

udzielona odpowiedź (3).pdf

załącznik do odpowiedzi.pdf

17 marca 2021 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
19 maja 2021 r. wnioski.pdf

udzielona
odpowiedź (1).pdf
udzielona
odpowiedź (2).pdf

udzielona odpowiedź (3).pdf

załącznik do odpowiedzi.pdf

4 października
2021 r.
wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
13 października
2021 r.
wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
26 października
2021 r.
wniosek.pdf udzielona
odpowiedź (1).pdf
udzielona
odpowiedź (2).pdf

udzielona
odpowiedź (3).pdf

udzielona
odpowiedź (4).pdf

udzielona
odpowiedź (5).pdf
19 stycznia 2022r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
16 lutego 2022 r. wnioski.pdf  
23 lutego 2022 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
23 marca 2022 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
28 marca 2022 r. wniosek.pdf  
18 maja 2022 r.  wnioski.pdf  
 

3.Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa (z dniem 29 grudnia 2020 r. przestała isnieć):

a. skład osobowy:

1)   Arkadiusz Cebulski

2)   Agnieszka Gorzyńska

3)   Zbigniew Grygier

4)   Łukasz Kasprowicz

5)   Michał Kleiber - zastępca przewodniczącego

6)   Roman Kolankiewicz

7)   Marcin Ługawiak

8)   Jan Marciniak

9)   Maciej Patela 

10)   Andrzej Raźny

11)   Ryszard Rybicki

12)   Jolanta Szymczak

13)   Czesław Tomczak  

14)   Waldemar Waligórski

15)   Waldemar Wiązek - przewodniczący 

            b. plan pracy:

               - 2019

            - 2020

            c . sprawozdania roczne:

             - 2019

             - 2020

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

data posiedzenia
 wniosek/wnioski
odpowiedzi            
11 grudnia 2018 r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
15 stycznia 2019 r. wniosek.pdf  
 dot. posiedzenia z 12 lutego 2019 r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
link do dokumentów przetargowych
12 lutego 2019 r. wniosek(1).pdf
 
wniosek(2).pdf
udzielona  odpowiedź(1).pdf
udzielona odpowiedź(2).pdf
18 lutego 2019 r. wniosek.pdf  
19 marca 2019 r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
26 marca 2019 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
21 maja 2019 r. wnioski.pdf  
17 września 2019 r. wnioski.pdf  
23 września 2019 r. wniosek.pdf  

2 października      2019 r.

wniosek.pdf  
15 października 2019r. wnioski.pdf udzielona
odpowiedź (1).pdf

udzielona
odpowiedź (2).pdf
22 listopada 2019r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
9 grudnia 2019 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
udzielona odpowiedź.pdf
14 stycznia 2020 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
udzielona odpowiedź.pdf
20 stycznia 2020 r. wniosek.pdf  
18 lutego 2020 r. wniosek.pdf  
20 lutego 2020 r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
19 maja 2020 r. wnioski.pdf udziełona odpowiedź.pdf
załącznik.pdf
11 sierpnia 2020 r. wnioski.pdf  
15 września 2020 r. wniosek.pdf  
13 października 2020r. wnioski.pdf  
17 listopada 2020r. wnioski.pdf  
23 listopada 2020r. wniosek.pdf  
24 listopada 2020r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
załącznik.pdf
28 grudnia 2020 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
4. Komisja Rewizyjna:

        a. skład osobowy:

1)    Izabela Demska

2)    Zbigniew Grygier - zastępca przewodniczącego

3)    Michał Kleiber

4)    Jan Marciniak

5)    Andrzej Raźny - przewodniczący   

 

           b. plan pracy:

               - 2019

            - 2020

            - 2021

            - 2022

        c. sprawozdania roczne:

             - 2019

             - 2020

 

          d. wnioski komisji przekazane do realizacji:   

 


 data posiedzenia
 wniosek/wnioski
odpowiedzi            
11 kwietnia 2022 r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf


5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

        a. skład osobowy:

1)      Arkadiusz Cebulski

2)      Agnieszka Gorzyńska - zastępca przewodniczącego

3)      Elżbieta Jarecka

4)      Łukasz Kasprowicz - przewodniczący

5)      Waldemar Waligórski

6)      Waldemar Wiązek

        b. sprawozdania roczne:

            - 2021

 

          c. wnioski komisji przekazane do realizacji:   

data posiedzenia
 wniosek/wnioski
odpowiedzi            
11 stycznia 2019 r. wniosek.pdf  
2 września 2021r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
załącznik do odpowiedzi.pdf
6. Komisja Statutowa - komisja doraźna:

  a. skład osobowy:

1)      Arkadiusz Cebulski

2)      Agnieszka Gorzyńska

3)      Elżbieta Jarecka - przewodnicząca

4)      Łukasz Kasprowicz

5)      Michał Kleiber 

 

    b. sprawozdanie z działalności:
 
           - 2019/2020
           - 2021

7. Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina - komisja doraźna:
  a. skład osobowy:

1)      Arkadiusz Cebulski

2)      Elżbieta Jarecka

3)      Łukasz Kasprowicz

4)      Jan Marciniak - przewodniczący

5)      Dominik Michalak

 

b. sprawozdanie z działalności:


    - 2020

    - 2021

 

c. wnioski komisji przekazane do realizacji

data posiedzenia    wniosek/wnioski  odpowiedzi                           
9 czerwca 2020 r.  
 
 wnioski.pdf udzielona odpowiedź(1) .pdf
udzielona odpowiedź(2).pdf
załącznik.pdf
23 września 2020r.  wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
załącznik nr 1.pdf
załącznik nr 2.pdf
18 grudnia 2020 r,  wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
8 lutego 2021 r.  wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
załącznik nr 1.pdf
załącznik nr 2.pdf
załącznik nr 3.pdf
13 stycznia 2022 r.  wnioski.pdf  
8. Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego (została powołana w dniu 29 grudnia 2020 r.):

a. skład osobowy:

1)   Arkadiusz Cebulski

2)   Zbigniew Grygier

3)   Łukasz Kasprowicz

4)   Roman Kolankiewicz 

5)   Jan Marciniak - przewodniczący

6)   Dominik Michalak

7)   Maciej Patela - zastępca przewodniczącego

8)   Andrzej Raźny

9)   Jolanta Szymczak 

10)  Waldemar Wiązek 

 

            b. plan pracy:

              - 2021

              - 2022

 

            c . sprawozdania roczne:

              - 2021

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

data posiedzenia
 wniosek/wnioski
odpowiedzi            
16 lutego 2021r.  wnioski.pdf  
09 marca 2021r.  wnioski.pdf udzielona odpowiedź (1).pdf
udzielona odpowiedź (2).pdf
udzielona odpowiedź (3).pdf
załącznik nr 1.pdf
załącznik nr 2.pdf
załącznik nr 3.pdf
10 maja 2021 r. wnioski.pdf  
15 czerwca 2021r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
załącznik.pdf
19 października
2021 r.
wnioski.pdf  
6 grudnia 2021r. wniosek.pdf  
18 stycznia 2022r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź nr 1.pdf
udzielona odpowiedź nr 2.pdf
załącznik.pdf
1 lutego 2022 r. wnioski.pdf  
15 lutego 2022r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź nr 1.pdf
udzielona odpowiedż nr 2.pdf
22 mraca 2022r. wniosek.pdf  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

9. Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa (została powołana w dniu 29 grudnia 2020 r.):

a. skład osobowy:

1)   Agnieszka Gorzyńska

     2)   Elżbieta Jarecka - przewodnicząca

3)   Łukasz Kasprowicz

4)   Michał Kleiber

5)   Marcin Ługawiak - zastępca przewodniczącego

6)   Ziemowit Maląg

7)   Maciej Patela

8)   Andrzej Raźny

9)   Ryszard Rybicki

10)  Jolanta Szymczak 

11)  Waldemar Waligórski

12)  Waldemar Wiązek

            b. plan pracy:

             - 2021

            - 2022

            c . sprawozdania roczne:

           - 2021

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

data posiedzenia
 wniosek/wnioski
odpowiedzi            
18 stycznia 2021 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź (1).pdf
udzielona odpowiedź (2).pdf
18 i 24 lutego 2021 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź (1).pdf
udzielona odpowiedź (2).pdf
załącznik do odpowiedzi.pdf
udzielona odpowiedź (3).pdf
18 marca 2021r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
22 kwietnia 2021 r. wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
26 maja 2021r. wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
załącznik.pdf
10 czerwiec 2021 r. wniosek.pdf  
13 września 2021 r. wnioski.pdf  
21października
2021 r.
wnioski.pdf udzielone odpowiedź.pdf
2 grudnia 2021r. wnioski.pdf

udzielona odpowiedź (1).pdf
udzielona odpowiedź (2).pdf

udzielona odpowiedź (3).pdf

załącznik do odpowiedzi.pdf

20 stycznia 2022 r.  wnioski.pdf  
22 lutego 2022r. wnioski.pdf
wnioski.pdf
udzielona odpowiedź (1).pdf
zrealizowano wnioski dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów.
udzielona odpowiedź (2).pdf 
załącznik do odpowiedzi.pdf
załącznki do odpowiedzi.pdf
załącznik do odpowiedzi.pdf
udzielona odpowiedź (3).pdf
załącznik do odpowiedzi.pdf