Komisje Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2010-2014

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2010-2014 funkcjonuje 8 komisji stałych oraz 2 komisje doraźne w następujących składach osobowych:

1. Komisja Budżetu i Finansów:

1) Wiesława Mania - przewodnicząca

2) Jerzy Falbierski

3) Marian Jabłoński

4) Łukasz Kasprowicz

5) Maria Krause

6) Jan Marciniak

7) Ryszard Rybicki

8) Małgorzata Twardowska

9) Waldemar Waligórski

2. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

1) Waldemar Wiązek - przewodniczący

2) Marian Osuch - zastępca przewodniczącego

3) Jerzy Falbierski

4) Łukasz Kasprowicz

5) Aleksandra Miedziarek-Rogal

6) Krzysztof Siestrzencewicz

7) Piotr Wilanowski

3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

1) Małgorzata Kaptur - przewodnicząca

2) Barbara Czaińska - zastępca przewodniczącej

3) Marian Jabłoński

4) Wiesława Mania

5) Jacek Rogalka

6) Jacek Szeszuła

7) Piotr Wilanowski

8) Tomasz Żak

4. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego:

1) Maria Krause - przewodnicząca

2) Krzysztof Siestrzencewicz - zastępca przewodniczącej

3) Antoni Karliński (zmarł 8.06.2014 r.) Małgorzata Kaptur

4) Kordian Kleiber

5) Jan Marciniak

6) Waldemar Waligórski

7) Waldemar Wiązek

8) Piotr Wilanowski

9) Tomasz Żak

5. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa:

1) Ryszard Rybicki - przewodniczący

2) Kordian Kleiber - zastępca przewodniczącego

3) Antoni Karliński (zmarł 8.06.2014 r.)

4) Jacek Rogalka

5) Waldemar Waligórski

6. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej:

1) Jacek Rogalka - przewodniczący

2) Marian Osuch

3) Ryszard Rybicki

4) Krzysztof Siestrzencewicz

5) Jacek Szeszuła

7. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:

1) Antoni Karliński - przewodniczący (zmarł 8.06.2014 r.)

2) Aleksandra Miedziarek-Rogal - zastępca przewodniczącego

3) Barbara Czaińska

4) Kordian Kleiber

5) Wiesława Mania

6) Marian Osuch

7) Waldemar Wiązek

8. Komisja Rewizyjna:

1) Jerzy Falbierski - przewodniczący

2) Barbara Czaińska

3) Małgorzata Kaptur

4) Maria Krause

5) Małgorzata Twardowska

9. Komisja Inwentaryzacyjna (komisja doraźna):

1) Kordian Kleiber - przewodniczący

2) Krzysztof Siestrzencewicz - zastępca przewodniczącego

3) Jacek Szeszuła - sekretarz

10. Komisja Statutowa (komisja doraźna):

1) Wiesława Mania - przewodnicząca

2) Jerzy Falbierski

3) Maria Krause

4) Małgorzata Twardowska

5) Waldemar Waligórski