Komisje Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2002 - 2006

 
KOMISJE STAŁE:
 
I. Komisja Budżetu i Finansów
 1. Klemens Marek - Przewodniczący  
 2. Barć Stanisław
 3. Dymalski Leszek 
 4. Falbierski Jerzy 
 5. Krause Maria
 6. Niemczewski Zygmunt
 7. Pniewski Przemysław
 8. Rogalka Jacek
 9. Sakwa-Jakubowska Krystyna
 10. Twardowska Małgorzata
 11. Wojciechowska Magdalena
 12. Żak Tomasz
II. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 1. Twardowska Małgorzata  - Przewodnicząca
 2. Dymalski Leszek
 3. Falbierski Jerzy
 4. Niemczewski Zygmunt
 5. Pniewski Przemysław
 6. Rembowski Krzysztof
 7. Rybicki Ryszard
III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 1. Żak Tomasz - Przewodniczący
 2. Sobecki Marian - Zastępca Przewodniczącego
 3. Białas Danuta
 4. Czaińska Barbara
 5. Domagała Dorota
 6. Labrzycka-Jankiewicz Halina
 7. Wojciechowska Magdalena 
IV. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
 1. Krause Maria - Przewodnicząca
 2. Rembowski Krzysztof - Zastępca Przewodniczącej
 3. Karliński Antoni
 4. Klemens Marek
 5. Niemczewski Zygmunt
 6. Rybicki Ryszard
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna
V. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
 1. Rybicki Ryszard - Przewodniczący
 2. Dymalski Leszek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Bąkowski Jacek
 4. Karliński Antoni  
 5. Pniewski Przemysław
 6. Sobecki Marian
VI. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej
 1. Rogalka Jacek - Przewodniczący
 2. Białas Danuta - Zastępca Przewodniczącego
 3. Bąkowski Jacek
 4. Falbierski Jerzy
 5. Labrzycka-Jankiewicz Halina

VII. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

 1. Sakwa-Jakubowska Krystyna - Przewodnicząca
 2. Wojciechowska Magdalena - Zastępca Przewodniczącej
 3. Czaińska Barbara
 4. Domagała Dorota
 5. Karliński Antoni
 6. Twardowska Małgorzata

VIII. Komisja Rewizyjna

 1. Barć Stanisław - Przewodniczący
 2. Domagała Dorota - Zastępca Przewodniczącego
 3. Białas Danuta 
 4. Klemens Marek 
 5. Krause Maria
KOMISJE DORAŹNE:
 
I. Komisja Mieszkaniowa
 1. Pniewski Przemysław - Przewodniczący
 2. Barć Stanisław
 3. Falbierski Jerzy
 4. Karliński Antoni
 5. Rogalka Jacek
 6. Rybicki Ryszard
 7. Żak Tomasz
II. Komisja Statutowo-Regulaminowa
 1. Twardowska Małgorzata - Przewodnicząca
 2. Krause Maria - Zastępca Przewodniczącej
 3. Białas Danuta
 4. Domagała Dorota
 5. Dymalski Leszek
 6. Klemens Marek
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna

III. Komisja Inwentaryzacyjna

 1. Barć Stanisław - Przewodniczący 
 2. Domagała Dorota
 3. Krause Maria