Kluby Radnych

Kluby Radnych kadencji 2024-2029

 W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2024-2029 funkcjonuje klub radnych:

"OdNowa" (skład osobowy według informacji z dnia 15 maja 2024 r.)

 1. Jolanta Szymczak - pełniąca obowiązki Przewodniczącej Klubu
 2. Mateusz Fabisiak - pełniący obowiązki Wiceprzewodniczącego Klubu
 3. Łukasz Grzybak
 4. Weronika Hoffa
 5. Elżbieta Jarecka
 6. Anna Kędziora
 7. Ziemowit Maląg
 8. Maciej Patela

 

 


Kluby Radnych kadencji 2018-2023

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2018-2023 funkcjonują kluby radnych:
 
"Dla Dobra Miasta i Wsi" (skład osobowy według informacji z dnia 7 czerwca 2019 r.)
 1. Waldemar Waligórski - przewodniczący
 2. Ewelina Dudek
 3. Agnieszka Gorzyńska
 4. Waldemar Wiązek
Zgodnie z pismem Przewodniczącego Klubu Radnych "Dla Dobra Miasta i Wsi" Waldemara Waligórskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. wyżej wymieniony klub z dniem złożenia pisma został rozwiązany.

 

"OdNowa" (skład osobowy według informacji z dnia 2 grudnia 2020 r.)
 1. Roman Kolankiewicz - przewodniczący
 2. Dominik Michalak - wiceprzewodniczący
 3. Elżbieta Jarecka
 4. Małgorzata Kaptur
 5. Łukasz Kasprowicz
 6. Michał Kleiber
 7. Marcin Ługawiak
 8. Jan Marciniak
 9. Maciej Patela
 10. Andrzej Raźny
 11. Jolanta Szymczak
 
(skład osobowy według informacji z dnia 26 maja 2022 r.)
 1. Roman Kolankiewicz - Przewodniczący klubu
 2. Dominik Michalak - Wiceprzewodniczący klubu
 3. Elżbieta Jarecka
 4. Ziemowit Maląg
 5. Michał Kleiber
 6. Marcin Ługawiak
 7. Jan Marciniak
 8. Maciej Patela
 9. Andrzej Raźny
 10. Jolanta Szymczak

 

(skład osobowy według informacji z dnia 18 kwietnia 2023 r.)

 1. Ziemowit Maląg - Przewodniczący Klubu
 2. Jolanta Szymczak - Zastępca Przewodniczącego Klubu
 3. Robert Borkiewicz
 4. Elżbieta Jarecka
 5. Michał Kleiber
 6. Paulina Kubacka
 7. Marcin Ługawiak
 8. Jan Marciniak
 9. Witold Ostrowicz
 10. Maciej Patela
 11. Andrzej Raźny
 12. Piotr Wilanowski

 

(skład osobowy według informacji z dnia 9 sierpnia 2023 r.)

 1. Ziemowit Maląg - Przewodniczący Klubu
 2. Jolanta Szymczak - Zastępca Przewodniczącego Klubu
 3. Robert Borkiewicz
 4. Elżbieta Jarecka
 5. Michał Kleiber
 6. Paulina Kubacka
 7. Marcin Ługawiak
 8. Jan Marciniak
 9. Witold Ostrowicz
 10. Maciej Patela
 11. Piotr Wilanowski

 

(skład osobowy według informacji z dnia 18 marca 2023 r.)

 1. Ziemowit Maląg - Przewodniczący Klubu
 2. Jolanta Szymczak - Zastępca Przewodniczącego Klubu
 3. Elżbieta Jarecka
 4. Michał Kleiber
 5. Paulina Kubacka
 6. Marcin Ługawiak
 7. Jan Marciniak
 8. Witold Ostrowicz
 9. Maciej Patela
 10. Piotr Wilanowski

Kluby Radnych kadencji 2014-2018

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-2018 funkcjonują kluby radnych:
 
"Klub Praworządna Gmina" (skład osobowy według informacji z dnia 1 grudnia 2014 r.):
 1. Maria Witkowska - przewodnicząca
 2. Zdzisław Gierek
 3. Zbigniew Grygier
 4. Mieczysław Rożek

"Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska" (skład osobowy według informacji z dnia 29 listopada 2017 r.):

 1. Andrzej Raźny - przewodniczący
 2. Jolanta Szymczak
 3. Agnieszka Gorzyńska
 4. Dominik Michalak
 5. Marian Osuch
 6. Waldemar Wiązek

Kluby Radnych kadencji 2010-2014

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2010-2014 funkcjonują 3 kluby radnych:
 
I. "Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska" (skład osobowy według informacji z dnia 14 grudnia 2010 r.):
 1. Maria Krause - przewodnicząca
 2. Barbara Czaińska
 3. Antoni Karliński (zmarł 8.06.2014 r.)
 4. Kordian Kleiber
 5. Wiesława Mania
 6. Marian Osuch
 7. Jacek Rogalka 
 8. Ryszard Rybicki  
 9. Waldemar Waligórski

II. "Koalicja Samorządowa" (skład osobowy według informacji z dnia 14 grudnia 2010 r. i dwóch oświadczeń z dnia 25 lipca 2011 r.):

 1. Jan Marciniak - przewodniczący
 2. Marian Jabłoński - zastępca przewodniczącego
 3. Małgorzata Kaptur - sekretarz
 4. Łukasz Kasprowicz 
 5. Jacek Szeszuła
 6. Piotr Wilanowski 

III. "Praworządna Gmina" - według informacji z dnia 4 czerwca 2013 r.: po wykluczeniu z dniem 3 czerwca 2013 r. radnej Aleksandry Miedziarek-Rogal, klub przestał funkcjonować.

IV. "Klub Niezrzeszonych Radnych Mosiny" (skład osobowy według informacji z dnia 19 grudnia 2012 r. i pisma z 30 grudnia 2013 r.):

 1. Waldemar Wiązek - przewodniczący
 2. Jerzy Falbierski
 3. Aleksandra Miedziarek-Rogal
 4. Krzysztof Siestrzencewicz

Zgodnie z powyższymi informacjami, radnymi niezrzeszonymi w żadnym z klubów radnych Rady Miejskiej w Mosinie, są: radna Małgorzata Twardowska i radny Tomasz Żak.


Kluby Radnych kadencji 2006-2010

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2006-2010 funkcjonują 4 kluby radnych:
 
I. Koalicji Samorządowej (skład osobowy według informacji z dnia 24 września 2008 r.):
 1. Jan Marciniak - przewodniczący
 2. Danuta Białas
 3. Marian Jabłoński
 4. Stanisław Mikołajczak
 5. Paweł Przybył
 6. Jacek Szeszuła
 7. Waldemar Wiązek
 8. Tomasz Żak

II. "Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska" (skład osobowy według informacji z dnia 8 lutego 2007 r.):

 1. Maria Krause - przewodnicząca
 2. Barbara Czaińska
 3. Antoni Karliński
 4. Wiesława Mania 
 5. Ryszard Rybicki
 6. Krystyna Szczygieł-Nowak 
 7. Waldemar Waligórski

III. "Praworządna Gmina" (skład osobowy według informacji z dnia 5 grudnia 2006 r.):

 1. Marek Klemens - przewodniczący
 2. Małgorzata Twardowska

IV. "Niezależni" (skład osobowy według informacji z dnia 28 grudnia 2006 r.):

 1. Marian Kunaj - przewodniczący
 2. Leszek Dymalski

Zgodnie z powyższymi informacjami radnymi niezrzeszonymi w żadnym z klubów radnych Rady Miejskiej w Mosinie, pozostają radni: Jerzy Falbierski i Kordian Kleiber.


Kluby Radnych kadencji 2002-2006

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2002-2006 funkcjonują cztery kluby radnych:

1. "Koalicja Samorządowa Gminy Mosina"

 • Stanisław Barć
 • Danuta Białas
 • Barbara Czaińska
 • Halina Labrzycka-Jankiewicz
 • Przemysław Pniewski
 • Krzysztof Rembowski
 • Ryszard Rybicki
 • Marian Sobecki
 • Tomasz Żak

2. "Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska Naszym Dobrem"

 • Jacek Bąkowski
 • Leszek Dymalski
 • Jerzy Falbierski
 • Maria Krause
 • Jacek Rogalka

3. "SLD-UP-SD"

 • Dorota Domagała
 • Antoni Karliński
 • Krystyna Sakwa-Jakubowska

4. "Praworządna Gmina"

 • Marek Klemens
 • Zygmunt Niemczewski
 • Małgorzata Twardowska