Odpowiedzi na pytania zadane podczas LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 lutego 2023 r.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 128 KB)