Odpowiedzi na pytania zadane podczas LXXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 stycznia 2023 r.

Udzielona odpowiedź nr 4

Odpowiedź (PDF, 181 KB)


Udzielona odpowiedź nr 3

Odpowiedź (PDF, 122 KB)


Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 115 KB)


Udzielona odpowiedź nr 1

Udzielona odpowiedź (PDF, 121 KB)