XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 21 stycznia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
10) zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015, paragraf 6050, przeznaczonych na budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego, o łączną kwotę w wysokości 119.000,00 zł przeniesioną z wydatków bieżących, przy wprowadzeniu jako nowych zadań: 1) projektu oświetlenia Borkowice, ul. Mosińska od nr 2 do ul. Łubinowej z kwotą 9.000,00 zł, 2) projektu oświetlenia Bolesławiec, ul. Polna z kwotą 9.000,00 zł, 3) projektu oświetlenia ul. Wspólnej (do ul. Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym z kwotą 9.000,00 zł, 4) projektu oświetlenia ul. Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie z kwotą 9.000,00 zł, 5) projektu oświetlenia ul. Zofii Stryjeńskiej w Mosinie (do Kanału Mosińskiego) z kwotą 15.000,00 zł, 6) projektu oświetlenia ul. Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ul. Strzeleckiej do ul. Zofii Stryjeńskiej) z kwotą 10.000,00 zł, 7) projektu oświetlenia ul. Makowej w Pecnej z kwotą 9.000,00 zł, 8) projektu oświetlenia ul. Polnej w Nowinkach z kwotą 9.000,00 zł, 9) projektu oświetlenia ul. Gajowej w Mosinie z kwotą 10.000,00 zł, 10) budowy oświetlenia na ul. Bajkowej w Borkowicach z kwotą 30.000,00 zł