Nadzwyczajna XXX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 9 lipca 2020 r.

 Wyniki głosowań imiennych w sprawie: