Nadzwyczajna XCVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 15 stycznia 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z nadzwyczajnej XCVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 stycznia 2024 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XCVII/826/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania (uchwała), bezpośrednio za punktem: Porządek obrad
  2. projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XCVII/826/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCV/822/23 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania
  3. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z autopoprawkami
  4. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 wraz z autopoprawkami