Nadzwyczajna XCII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 11 października 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z nadzwyczajnej XCII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11 października 2023 r. 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
  2. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z autopoprawkami