Nadzwyczajna CI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 18 marca 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z nadzwyczajnej CI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 18 marca 2024 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Powołanie Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miejskiej w Mosinie przy zgłaszaniu kandydatów na ławników (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Zakończenie sesji.
  2. projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku”.
  3. projektu uchwały w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miejskiej w Mosinie przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.