LXXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 grudnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.12.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina, bezpośrednio po punkcie: Ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przejęcie od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi, bezpośrednio po punkcie: Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina
  3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przejęcie od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice, bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 9 grudnia 2022 r.
  4. zdjęcia z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  5. zmiany w paragrafie 1 punkt 1 uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z wskazanego "mniejszej niż 40 m" na "mniejszej niż 50 m"
  6. projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wraz z autopoprawkami
  7. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/520/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina
  8. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/473/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi
  9. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/413/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice