LXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 czerwca 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina w 2021 roku
  2. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok
  3. projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok