LIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 grudnia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
11) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w zakresie zwiększenia o kwotę 80.000,00 zł wydatków bieżących w Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność, w tym: § 4210 zakup materiałów - kwota 43.000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 37.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dostępności Urzędu, w tym: opracowanie standardów dostępności, audyt architektoniczny budynku Urzędu przy ul. Dworcowej (budynek nr 2), wyprofilowanie krawężników przy przejściach dla pieszych w obrębie budynków Urzędu nr 1 i 2, oznaczenie Urzędu: schody, szyby, podłoga, poręcze, podjazd, drzwi, itp., tabliczki, taśmy odblaskowe, naklejki informacyjne, zakup pętli indukcyjnej do BOI, oznaczenie ciągów komunikacyjnych poziomymi listwami ostrzegawczymi dla osób słabowidzących i niewidomych np. na schodach, zakup poręczy – schody wejściowe do budynku nr 2, zakup słupków ostrzegawczych odgradzających chodnik od jezdni obok budynku nr 1