od 2019 r.

w roku 2023

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Rada Miejska w Mosinie przyznała Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej 2 Laureatom:

1) Dorocie Domagale (uchwała Nr LXXXV/698/23 z 27.04.2023 r.),

2) dzieciom mosińskim aresztowanym w ramach akcji odwetowej we wrześniu 1943 r. (uchwała Nr LXXXV/699/23 z 27.04.2023 r.).


w roku 2022

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Rada Miejska w Mosinie przyznała Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej 2 Laureatom:

1) Bogumile Mayerównie (uchwała Nr LXIV/541/22 z 28.04.2022 r.),

2) mosińskim uczestnikom powstań 1918 - 1921 (uchwała Nr LXIV/542/22 z 28.04.2022 r.).


w roku 2021

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Rada Miejska w Mosinie przyznała Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej 3 Laureatom:

1) Józefie Roszak-Rosič (uchwała Nr XLVI/397/21 z 24.06.2021 r.),

2) Erazmowi Walkowiakowi (uchwała Nr XLVI/398/21 z 24.06.2021 r.),

3) Kręgowi Instruktorskiemu T.W.A. „ELITA” przy Hufcu ZHP w Mosinie (uchwała Nr XLVI/399/21 z 24.06.2021 r.).


w roku 2020

Rada Miejska w Mosinie nie przyznała Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej


w roku 2019

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Rada Miejska w Mosinie przyznała Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej 2 Laureatom:

1) Włodzimierzowi Gabrielskiemu (uchwała Nr VIII/48/19 z 25 kwietnia 2019 r.),

2) Alojzemu Szabelskiemu (uchwała Nr VIII/49/19 z 25 kwietnia 2019 r.).