Kadencja 2007-2015

Członkowie Kapituły

Barbara Miczko-Malcher - Dziekan Kapituły
Stanisław Dębiec
Jan Jurgiewicz
Andrzej Kasprzyk
Zygmunt Niemczewski

Laureaci Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Rada Miejska w Mosinie przyznała Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej:

- w 2007 r. 3 Laureatom:
* Stanisław Tubis (uchwała nr XII/62/07 z 26.04.2007 r.),
* ks. prałat Konrad Kaczmarek (uchwała nr XII/63/07 z 26.04.2007 r.),
* Zofia i Józef Skonkowie (uchwała nr XII/64/07 z 26.04.2007 r.),

- w 2008 r. 2 Laureatom:
* Marian Strenk (uchwała nr XXVI/160/2008 z 27.03.2008 r.),
* Ludwik Lipiak (uchwała nr XXVI/161/2008 z 27.03.2008 r.),
- w 2009 r. 2 Laureatom:
* Piotr Mocek (uchwała nr XLII/278/09 z 26.03.2009 r.),
* Witold Wilhelm (uchwała nr XLII/279/09 z 26.03.2009 r.),
- w 2010 r. 2 Laureatom:
* Wincenty Różański (uchwała nr LVII/389/10 z 25.03.2010 r.),
* Lucyna Smok (uchwała nr LVII/390/10 z 25.03.2010 r.),
- w 2011 r. 1 Laureatce:
* Alicja Tymińska (uchwała nr IX/43/11 z 30.03.2011 r.),
- w 2012 r. 2 Laureatom:
* Stanisław Wincenty Kasznica i Stanisław Józef Kasznica (uchwała nr XXVI/188/12 z 26.04.2012 r.),
* Bronisława Dawidziuk (uchwała nr XXVI/189/12 z 26.04.2012 r.),
- w 2013 r. 3 Laureatom:
* Maciej Nowaczyk (uchwała nr XLIII/290/13 z 25.04.2013 r.),
* Wiktoria i Kazimierz Myszkierowie (uchwała nr XLIII/291/13 z 25.04.2013 r.),
* Teresa i Jerzy Miładowscy (uchwała nr XLIII/292/13 z 25.04.2013 r.),
- w 2014 r. 1 Laureatowi:
* Jacek Szeszuła (uchwała nr LIX/414/14 z 29.04.2014 r.).