Najbliższa sesja Rady

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Mosinie w marcu 2024 r.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r., o godzinie 16:00, w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4 (). Informacje na temat porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Mosinie można znaleźć w protokołach sesji: proponowany porządek obrad - 1 strona, przyjęty przez Radę - strona 2 lub 3 protokołu. Link do protokołów.
Na stronie www.mosina.esesja.pl/posiedzenia można się zapoznać z porządkiem obrad sesji, komisji, załączonymi dokumentami, rejestrem uchwał, wynikami głosowań, nagraniami z sesji.