Sprawozdania za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 - treść sprawozdania (pdf, 5995 KB)

Informacja o stanie mienia Gminy Mosina za 2022 r. - treść (pdf, 3899 KB)

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Mosina - treść (pdf, 696 KB)

WPF Mosina - sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 2022 Gminy Mosina - treść (pdf, 463 KB)

Załącznik nr 1 - Dochody - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 Gminy Mosina - treść (pdf, 386 KB)

Załącznik nr 2 - wydatki - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 Gminy Mosina - treść (pdf, 696 KB)

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 Gminy Mosina (003) - treść (pdf, 383 KB)

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 Gminy Mosina - treść (pdf, 168 KB)

Załącznik nr 5 - Wydatki Oświata - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 Gminy Mosina - treść (pdf, 331 KB)

Załącznik nr 5a - Wydatki Oświata - spraqwozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 Gminy Mosina - treść (pdf, 114 KB)

Załącznik nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu w 2022 r. - treść (pdf, 143 KB)

Załącznik nr 7 - Sprawozdanie o kwocie deficytu lub nadwyżki - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 Gminy Mosina - treść (pdf, 174 KB)

Załacznik nr 8 - Sprawozdanie o dochodach i wydatkach realizowanych z udziałem środków europejskich - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 Gminy Mosina - treść (pdf, 134 KB)

Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki z r-ku, o którym mowa w art. 223 uofp - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 Gminy Mosina - treść (pdf, 151 KB)

Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki z art. 223 uofp, wykaz jednostek - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 Gminy Mosina - treść (pdf, 1432 KB)