Sprawozdania do 2021 r.


2021 r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 R.


SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2021 R.


2020 r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 R.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 R.

 

2019 r.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 R.
- BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU.PDF
- INFORMACJA DODATKOWA-SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE.PDF
- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE.PDF
- BILANS JEDNOSTKI- SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE.PDF

 

 

2018 r.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 R.

 

2017

2016

 


2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu: